Kala xiriir Tonka Online

Tonka Online waxay siisaa ardayda fursad ay ku sahamiyaan meelaha xiisaha leh, dabacsanaanta jadwalka, iyo u diyaarinta koorsooyinka heerka sare ah. Waad dhammaysan kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama diyaarinta inta lagu jiro xilliga xagaaga ama waxaad qaadan kartaa fasal dheeraad ah inta lagu jiro sannad dugsiyeedka.

Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid barnaamijka internetka ama aad rabto inaad is qorto, buuxi foomkan.

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga