Minnetonka Legacy Project

Ardayda MHS

Ardaydeenu waxay si joogto ah kor ugu qaadaan oo ay hogaamiyaan Minnetonka HS. Shaqadoodu waxay isbedel ku samaynaysaa bulshadeena iyo sidoo kale wixii ka baxsan Minnetonka. Mashruuca Legacy Minnetonka waa mashruuc adeeg afar sano ah oo MHS ah; fasal kastaa wuxuu doortaa sabab ay ku sameeyaan isbeddel inta ay ku jiraan dugsiga sare. Hadafka ugu dambeeya waa in fasal kastaa awood u yeesho inuu dib u eego dhaxalka ay uga tageen bulshada deegaanka iyo wixii ka dambeeya.

Mashaariicda Dhaxalka ah

Halkan waxaa ah soo koobidda mashruuca heer fasal kasta:

  • Fasalka 2023 waxa uu doortay in uu kor u qaado wacyiga arrimaha cadaaladda bulshada oo ay ku jiraan haqab-beelka cuntada iyo degenaansho la'aanta guryaha. Kuwa danaynaya inay ku biiraan, Xeerka Schoology waa 9QF5X-9TCWP
  • Fasalka 2024 waxa uu doortay in uu kor u qaado wacyiga arrimaha caddaaladda bulshada ee kooxaha laga tirada badan yahay. Kuwa xiiseynaya inay ku biiraan, Xeerka Schoology waa GMPT-8GVC-MKPGM. Wixii macluumaad dheeraad ah halkan guji .
  • Fasalka 2025 wuxuu doortay inuu kor u qaado wacyiga arrimaha khuseeya haqab-beelka cuntada. Kuwa xiiseynaya inay ku biiraan, Xeerka Schoology waa RT5K-46KZ-8V4HK.
  • Fasalka 2026 - TBD.

Ka qaybqaado

Haddii ardaydaadu ay jeclaan lahaayeen inay si toos ah ugu lug yeeshaan Mashruuca Dhaxalka, fadlan jooji Xafiiska Hawlaha.