Wanaagga iyo Lahaanshaha

Ballanqaadka Wanaajinta iyo Lahaanshaha

Guddiga Dugsiga Minnetonka waxay leeyihiin aragti heer caalami ah, heer sare oo udub dhexaad u ah ubadka. Waxaan aaminsanahay in ardayda dareemeysa inay ka tirsan yihiin dugsigooda ay aad ugu dhowdahay inay la kulmaan guul gudaha iyo dibadda fasalka. Guddiga Dugsiga, Hoggaanka Degmada, Macalimiinta iyo Shaqaaluhu waxay ballan-qaadayaan inay si hagar la'aan ah ugu shaqeeyaan si ay u bixiyaan jawi dugsi oo dhammaan ardaydu dareemaan ammaan, soo dhawayn, taageero iyo aqbalaad. Degmo ahaan, waxaanu ku dadaali doonaa inaanu hubino in arday kastaa dareemayo in la maqlo, la ixtiraamo, lagu daro, la qiimeeyo oo ku xidhan bulshadeena—dareen inay ka tirsan yihiin.

Si loo taageero wanaaga iyo lahaanshaha, degmadu waxay ballan qaadaysaa arrimaha soo socda:

  • Siinta ardayda qalabka, fursadaha iyo taageerada guusha dugsiga iyo u diyaargarowga wixii ka dambeeya dugsiga, haddii qorshahooda dugsiga sare ka dambeeya ay tahay inay doortaan kulliyad 2-sano ama 4-sano ah, dugsi ganacsi, kulliyad farsamo, ciidan ama shaqo.
  • Barnaamijyada iyo adeegyada ayaa ka dhici doona dhammaan dugsiyada degmadeena si loo hubiyo in waxqabadka tacliineed ee ardaygu aanu ku dhicin qaabab lagu aqoonsan karo isir, qowmiyad, aqoonta luqadda Ingiriisiga, heerka dhaqan-dhaqaale, diin, hanuuninta galmada, ama kartida.
  • Bixinta adeegyada waxbaridda iyo waxbarashada taas oo u oggolaanaysa arday kasta inuu gaaro heer sare halkaasoo guusha shakhsi ahaaneed iyo tan tacliintu ay ka soo dhalaali doonto.
  • Adeegyada ayaa ka jiri doona degmadayada si loo hubiyo in dhammaan ardaydu ay helaan qof iyo meel ay kula xidhiidhaan iyo in laga maqlo walaacyada saameeya dareenkooda ka mid noqoshada iyo lahaanshaha.
  • Kordhinta fahamkayaga arrimaha saameeya waxqabadka tacliinta.
  • Helitaanka iyo raadinta xeelado cusub oo lagu baabi'inayo dhammaan goldaloolooyinka guusha