Guddiga Lahaanshaha Ardayga

Guddiga Lahaanshaha Ardayga wuxuu u adeegi doonaa kheyraad xagga aqoonsiga meelaha hagaajinta, xoojinta iyo dabaaldega guusha ee dhinacyada kala duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heerka sare. Waxa kale oo ay ka hawlgelin doontaa bulshada Dugsiyada Minnetonka si ay u kormeeraan horumarka degmadda ee ku wajahan Ballanqaadkeeda heer sare iyo lahaanshaha .

Guddiga hadda jira wuxuu ku salaysan yahay agagaarka Dugsiga Sare ee Minnetonka, laakiin guddiyada mustaqbalka waxaa loo qorsheeyay heerarka fasalada kale waxayna si joogto ah u kulmi doonaan. Xubinimada waxay ka kooban tahay shaqaalaha degmada, waalidiinta, ardayda MHS iyo la-hawlgalayaasha bulshada. Liiska xubnaha ayaan si guud loo heli karin, maadaama kuwa aan qaan-gaarin ay xubno ka yihiin kooxdan waxaana laga codsanayaa inay wadaagaan sheekadooda gaarka ah.

Guddiyada Mustaqbalka

Guddi ka mid ahaanshaha ardayda ayaa sidoo kale loo samayn doonaa heer dugsi dhexe iyo heer dugsi hoose. Degmadu waxay bilaabi doontaa inay ka shaqeyso dhisidda labadaas guddi waxayna dooran doontaa xubnaha guddiyada kuwaas oo si wadajir ah uga tarjumaya kala duwanaansho iyo khibrado kala duwan.