Manhajka iyo Dib-u-eegista Siyaasadda

Dugsiyada Minnetonka waxaa ka go'an inay si joogto ah u qiimeeyaan manhajkooda iyo siyaasadahooda si loo hubiyo in degmadu ay qaadato kala duwanaanshiyaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada waxayna ka shaqayn doontaa inay saxdo xaalad kasta oo takoor ah oo la helo.

Dib u eegida manhajka

Dib u eegista barnaamijka tacliinta waa nidaam sanado badan soconaya Sannad kasta, meelaha manhajka ee la aqoonsaday ayaa lagu sameeyaa dib u eegis barnaamij oo ay ku jiraan falanqaynta xogta, gudbinta, hababka ugu fiican iyo dib u eegista suugaanta ee la xidhiidha. Natiijada nidaamkani waa barnaamij tacliimeed oo ay degmadu aaminsan tahay in uu buuxiyo heerarka sare iyo adagaanta waxbarasho ee ardayda Minnetonka ay mudan yihiin. Degmadu waxay dib u eegi doontaa siyaasadda dib u eegista manhajka si ay u hubiso in aragtiyo kala duwan lagu daray inta koorsadu ka kooban tahay iyo agabka.

Dib-u-eegista Siyaasadda iyo Dhaqanka

Dugsiyada Minnetonka waxay dib u eegi doonaan oo cusboonaysiin doonaan siyaasadaha iyo dhaqamada degmada si ay u hubiyaan inay la socdaan go'aanka degmada ee heer sare iyo lahaanshaha . Dhaqan cad iyo rajooyin dhaqan ayaa la dhisi doonaa oo lala socodsiin doonaa dhammaan ardayda iyo shaqaalaha. Intaa waxaa dheer, nidaamyada ka warbixinta xadgudubyada si joogto ah ayaa loo hirgelin doonaa oo la dhaqan gelin doonaa. Waxyaabaha laga filayo waxay kula xisaabtami doonaan qof kasta oo dugsiyada ku jira dhaqamada aan la aqbali karin.

Fadhiyada Dhegeysiga ee Siyaasadda

Guddiga Dugsigu waxa uu qabtay fadhiyo dhegaysi Noofambar 2 iyo Noofambar 9, 2020, si ay u maqlaan talada bulshada ee ku saabsan siyaasadaha degmada ee dib loo eegay iyada oo qayb ka ah qorshe hawleedka Guddiga Dugsiga ee Hadafka #2: Heerarka iyo Lahaanshaha - Kala duwanaanshaha. Sinnaanta. Ku darida.

Siyaasadaha dib loo eegay waxaa ka mid ahaa:

Xubnaha bulshada ayaa wadaagay hadaladooda, oo ay ku jiraan soo jeedinta iyo beddelka luqadda. Xubnaha bulshada ee ka soo qayb gali kari waayay xaflada waxa lagu dhiirigaliyay inay la xidhiidhaan gudida arimahan ku saabsan email ahaan.