Manhajka iyo dib u eegista siyaasada

Dugsiyada Minnetonka waxaa ka go'an inay qiimeeyaan manhajkooda iyo siyaasaddooda si joogto ah si loo hubiyo in Degmadu aqbasho kala-duwanaanta, sinnaanta iyo ka-mid noqoshada waxayna ka shaqeyn doontaa inay saxdo wixii tusaale ah ee takoor ah ee la helo.

Dib-u-eegista Manhajka

Dib u eegista barnaamijka tacliinta ayaa ah geedi socod sannado badan ah. Sannad kasta, meelaha manhajka la cayimay waxay maraan dib-u-eegis barnaamij oo ay ku jiraan falanqaynta xogta, gudbinta, hababka ugu fiican iyo dib-u-eegista suugaanta ee la xidhiidha. Natiijada geeddi-socodkani waa barnaamij tacliimeed oo degmadu rumaysan tahay inay ka soo baxdo heerarka sare iyo dadaalka waxbarasho ee ardayda Minnetonka u qalmaan. Degmadu waxay dib-u-eegi doontaa siyaasadda dib-u-eegista manhajka si loo hubiyo in fikradaha kaladuwan lagu daro dhammaan koorsooyinka iyo maadooyinka.

Dib-u-eegista Siyaasadda iyo Dhaqanka

Dugsiyada Minnetonka waxay dib u eegi doonaan oo cusbooneysiin doonaan siyaasadaha iyo dhaqamada degmada si loo hubiyo inay la jaan qaadaan ballanqaadka degmada ee heer sare iyo ka mid ahaanshaha . Akhlaaqda saafiga ah iyo dhaqanka laga filayo ayaa la dejin doonaa lana gaarsiin doonaa dhammaan ardayda iyo shaqaalaha. Intaa waxaa sii dheer, nidaamyada loogu talagalay soo gudbinta xadgudubyada si joogto ah ayaa loo hirgelin doonaa loona dhaqan gelin doonaa. Filashooyinkan ayaa kula xisaabtami doona qof kasta oo ka mid ah dugsiyada habdhaqanka aan la aqbali karin