Himilada 2aad: Hufnaan iyo lahaansho

Kala duwanaanta. Sinaan. Ka mid noqoshada

Maamulka Iskuulka Minnetonka iyo Maamulka Degmadu waxay rumeysan yihiin ka go'naanshaha kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka mid noqoshada, dhaqanka heerka adduunka iyo heer sare heerka udhexeeya carruurta waxay sii xoojineysaa Iskuullada Dadweynaha Minnetonka. Waxaa naga go'an in aan sii fahanto fahankeenna xagga cunsuriyadda iyo arrimaha dhaqan-dhaqaale ee waxqabadka tacliimeed iyo helitaanka istiraatiijiyado cusub oo lagu xirayo dhammaan nusqaamaha guuleysiga. Waxaan aaminsanahay in ardayda dareema dareen lahaansho ama ku xirnaan iskuulkooda ay u badan tahay inay ku guuleystaan gudaha iyo dibadda fasalka. Joogitaanka waxaa lagu qeexay hadafkan inuu yahay dareen xoog leh oo ku saleysan xiriir wanaagsan, aqbalid iyo muhiimad xubin xubin ka ah bulshada Iskuullada Minnetonka, iyadoon loo eegeyn jinsiyada, diinta, lab / dhedig, nooca galmada, wadanka uu ka soo jeedo, iyo xaalada dhaqan-dhaqaale. Waxaa naga go'an inaan si tabar dar leh u shaqeyno si aan u siino jawi dugsi halkaas oo dhammaan ardayda ay ku dareemaan nabadgalyo, soo dhaweyn, taageerid iyo aqbalaad.

Golaha Iskuulka Minnetonka wuxuu soo saaray talaabooyin taxane ah oo la qiyaasi karo, macno leh iyo ulajeeddooyin talaabooyin hoose ee loogu talagalay Degmooyinka si kor loogu qaado lahaanshaha iskuulladayada. Waxaa naga go'an tallaabo qaadista iyo sameynta isbeddelada lagama maarmaanka ah. Waxaan sugeynaa inaan iskaashi la sameyno ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada shaqadan muhiimka ah. Laguma sameyn doono go'doomin waxayna u baahan doontaa tixgelin qaddarin leh. Guddiga Dugsiga iyo hoggaanka degmada waxay dhegeysan doonaan naxariis, waxay baari doonaan fikradaheena gaarka ah waxayna go'aan ka gaari doonaan waxaan sidoo kale sameyn karno si aan u hubinno dhammaan ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha inay dareemaan nabadgelyo iyo aqbalaad. Waxaan qayb ka noqon doonnaa xalka, anagoo tusaale u horseedna aan sii wadno dhageysiga iyo barashada. Balanteenna ku saabsan lahaanshaha iyo heer sare ee caruurtu waxay saldhig u noqon doontaa dhammaan dadaalkeenna.

Tani waxay noqon doontaa dadaal sannado badan ah. Sanad dugsiyeedka 2020-2021, Degmadu waxay:

  • Daabaco Minnetonka Balanqaadka Wanaagsan iyo Lahaanshada taas oo faahfaahin ka bixin doonta aaminsanaanta degmada iyo ka go'naanta kala duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare. Tan waxaa la dhammaystiri doonaa Sibtember 2020.
  • Daabaco Qorshe Ficil, Hagaha Kheyraadka iyo Websaydhka dadaalladaan. Kheyraadka bilowga ah waxaa la heli doonaa Sibtember 2020, iyo cusboonaysiinta ayaa la sameyn doonaa sanad dugsiyeedka oo dhan. Tan waxaa ka mid noqon doona, laakiin aan ku koobnaan doonin, wadaagista shaqada laga qabtay caqabadaha Guusha iyo barnaamijyada Reimagine Minnesota.
  • Samee dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan aragtida guddiga iyo siyaasadaha degmada # 504, 514, 534, 604, 607 adoo adeegsanaya muraayadaha kala duwan, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare.
  • Ka warbixi dadaalka gudiga laxiriira. Warbixinnada waxaa loo gudbin doonaa Guddiga Iskuulka bisha Oktoober 2020; Febraayo 2021; iyo May 2021. Warbixinnada waxaa ku jiri doona talooyin ku saabsan ficillada. Tan waxaa ka mid ah ku daritaanka guddiyo loogu talagalay heerarka dugsiga hoose iyo dhexe.
  • Qiimee hannaanka dib-u-eegista manhajka / Nidaamka # 606 si loo hubiyo in ay ku dhagan tahay kala-duwanaanta, sinnaanta, ka-qaybgalka iyo heer sare. Tan waxaa la dhammaystiri doonaa Diseembar 2020 waxaana loo keenayaa Golaha si loo ansixiyo. Habka dib loo eegay waxaa loo adeegsan doonaa shaqada dib u eegista manhajka laga bilaabo Janaayo 2021. Ku dar waxyaabo sida ku habboon meesha ay ka bannaan yihiin manhajka ku meel gaarka ah.   
  • Samee ugu yaraan labo kal-fadhi oo khasab ah oo loogu talagalay dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo xubnaha guddiga dugsiga oo ku saabsan kala duwanaanta, sinnaanta, ka-qaybgalka iyo heer sare. Hal kalfadhi ayaa lagu dhammeysan doonaa semester kasta. Degmadu waxay ku dari doontaa tababarka shaqaalaha iyo guddiga iskuulka howlaha nashaadaadka.
  • Samee qorshe ficil si aad ula wadaagto ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, macalimiinta iyo xubnaha bulshada. Tan waxaa ku jiri kara dadaallo ay ka mid yihiin kal-fadhiyada dhageysiga, sahaminta, aaladaha ka warbixinta iyo qaabab-raaca. Nidaam ay ku soo bandhigaan arrimaha iyo waxyaabaha la xiriira kala duwanaanta, sinnaanta iyo ka-qeybgal ayaa sidoo kale lagu soo dari doonaa.
  • Go'aaminta ilo shaqaale ama kheyraad dhisme kasta si aad u taageerto lahaanshaha waxqabad. Hubso in ardaydu baraarugaan oo ay marin u helaan agabyadan.
  • Dib u eeg falalka shaqaalaynta si loo sii hormariyo shaqaalaynta shaqaaleynta asal ahaan kala duwan, gaar ahaan dadka ah BIPOC iyo LGBTQIA +, si loo kobciyo jawiga waxbarasho ee dhammaan ardayda iyada oo loo marayo aragtiyo kala duwan, aqoonsiyo iyo waaya-aragnimo. Qabso ugu yaraan saddex hawlo qoritaan oo loogu talagalay dadaalkan.