2020-21 Hadafka Guddiga Dugsiga

Hadafka 2: Heer sare iyo Lahaansho - Kala duwanaansho. Sinnaanta Ka mid noqoshada.

Guddiga Dugsiga Minnetonka iyo Maamulka Degmadu waxay aaminsan yihiin u heellanaanta kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka mid noqoshada, dhaqanka heerka caalamiga ah iyo heerka sare ee udub-dhexaadka u ah carruurta ay xoojinayso Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Waxaa naga go'an inaan sii qoto dheereyno fahamka isir-dhaqaale iyo isir-dhaqaale ee waxqabadka tacliinta iyo helitaanka xeelado cusub oo lagu xirayo dhammaan nusqaamaha guusha. Waxaan aaminsanahay in ardayda dareemeysa ka mid ahaanshiyaha ama ku xirnaanta dugsigooda ay aad ugu dhowdahay inay la kulmaan guul gudaha iyo dibadda fasalka. Lahaanshaha waxaa lagu qeexay yoolkan sida dareen xooggan oo xiriir togan, aqbalid iyo muhiimad xubin ka ah bulshada Dugsiyada Minnetonka, iyada oo aan loo eegin jinsiyad, diin, lab iyo dhedig, nooca galmada, waddanka asalka ah, iyo heerka dhaqan-dhaqaale. Waxaa naga go'an inaan si hagar la'aan ah uga shaqeyno bixinta jawi dugsi halkaas oo dhammaan ardayda ay dareemaan ammaan, soo dhaweyn, taageero iyo aqbalaad.

Gudiga Dugsiga Minnetonka waxay soo saareen talaabooyin taxane ah oo la cabbiri karo, macno leh oo ula kac ah xagga hoose si ay u horumariyaan lahaanshaha dugsiyadeena. Waxaa naga go'an inaan sameyno wax-qabad iyo inaan sameyno isbeddello lagama maarmaan ah. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada shaqadan muhiimka ah. Laguma samayn doono si gooni ah waxayna u baahan doontaa tixgelin qoto dheer. Guddida Dugsiga iyo Hoggaanka Degmadu waxay si naxariis leh u dhegaysan doonaan, oo eexdeenna u eexan doonaan oo ay go'aamin doonaan waxa aannu sidoo kale samayn karno si aan u hubinno dhammaan ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha inay dareemaan ammaan iyo in la aqbalo. Waxaan noqon doonaa qayb ka mid ah xalka, ku hoggaami doona tusaale oo aan sii wadeyno dhegeysiga iyo barashada. Ballanqaadkayaga ah lahaanshaha iyo wanagsanaanta udub dhexaad u ah ubadku waxay noqon doontaa aasaaska dadaalkeena oo dhan.

Sanad dugsiyeedka 2020-2021, degmadu waxay fulisay waxyaabaha soo socda:

  • La daabacay Ballanqaadka Minnetonka ee Wanaajinta iyo Lahaanshaha kaas oo faahfaahin doona waxa ay Degmadu aaminsan tahay iyo sida ay uga go'an tahay kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heerka sare.
  • Daabacay Qorshe Hawleed, Hagaha Kheyraadka iyo Website-ka dadaalkan. Tan waxaa ku jira, laakiin aan ku xaddidnayn, la wadaaga shaqada lagu qabtay caqabadaha guusha iyo dib-u-eegista barnaamijyada Minnesota.
  • Waxay samaysay dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan aragtida guddiga iyo siyaasadaha degmada #504, 514, 534, 604, 607 iyadoo la adeegsanayo muraayada kala duwanaanshiyaha, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heerka sare.
  • Waxaa laga warbixiyey dadaalka ay wadaan guddiga lahaanshaha. Warbixinnada waxaa ka mid ahaa talooyinka ficillada. Tan waxa ku jiray kordhinta guddiyada heer dugsi hoose iyo dhexe.
  • Waxaa la qiimeeyay habka dib u eegista manhajka/Siyaasadda #606 si loo hubiyo in ay ka kooban tahay kala duwanaanshiyaha, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heerka sare.
  • Qabtay ugu yaraan laba kulan oo tababar oo qasab ah dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo xubnaha guddiga dugsiga ee ku saabsan kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare. Hal fadhi ayaa la dhammeeyay simistarka kasta. Degmadu waxay ku dartay tabobarka shaqaalaha iyo guddida dugsiga hawlaha koritaanka.
  • Dejiyay qorshe hawleed si ay ula shuraakoobaan ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, ardayda qalin jabisay iyo xubnaha bulshada. Tan waxa ku jiray dadaallo ay ka mid yihiin fadhiyo dhegaysi, sahanno, qalab warbixineed iyo habab dabagal. Nidaam lagu soo tebiyo arrimaha iyo walaacyada kala duwanaanta, sinnaanta iyo ka mid noqoshada ayaa sidoo kale lagu daray.
  • Waxaa la go'aamiyay kheyraadka shaqaalaha ama agabka dhismo kasta si uu u taageero waxqabadyada lahaanshaha. Ardeyda la hubiyey inay ogyihiin oo ay heli karaan agabkan.
  • Dib-u-eegis lagu sameeyay hawlo shaqaaleysiinta si loo sii horumariyo shaqaalaysiinta ee leh asal kala duwan, gaar ahaan dadka BIPOC iyo LGBTQIA+, si loo kobciyo jawiga waxbarasho ee dhammaan ardayda iyadoo loo eegayo aragtiyo kala duwan, aqoonsiyo iyo khibrado kala duwan.