Qorshe Hawleed

2020-21 Qorshe Hawleedka

Ogosto 2020

 • Guddiga Dugsiga ayaa qoray oo ansixiyay Hadafka #2
 • Daabac Hadafka #2 ( Ka eeg shabakada degmada )
 • Samee qabyo qoraalka Ballanqaadka Wanaagga iyo Lahaanshaha (Guddiga Dugsiga si ay u eegaan Sebtembar)
 • Samee qabyo qoraalka degelka heer sare iyo lahaanshaha (guddiga dugsiga si ay u eegaan Sebtembar)

Sebtembar 2020

 • Shayga Wax-barashada Guddida Dugsiga: Ka Wada-hadla Ballanqaadka Guddiga ee Wanaagga iyo Lahaanshaha
 • Shayga Daraasadda Guddida Dugsiga: Dib u eegida Hadafka #2-Siyaasooyinka La Xidhiidha
  • #504: Labbiska iyo Xeerka Dharka Ardayga
  • #514: Mamnuucida cagajuglaynta
  • #534: Fursad waxbarasho oo siman
  • #604: Barnaamij Waxbarasho Loo Dhanyahay
  • #606: Dib u eegis agabka waxbarashada, doorashada iyo isticmaalka
  • #607: Mawduucyada iyo Agabka la isku haysto
 • Samee Qorshe Hawleed (qabyo-qoraalka hore ee Guddiga Dugsiga si ay u eegaan Sebtembar)
 • Samee Hagaha Kheyraadka (tani waxay noqon doontaa dadaal socda)
 • Daabac Ballanqaadka Wanaagga iyo Lahaanshaha
 • Daabac Qorshe Hawleed ( Ka eeg shabakada degmada )
 • Daabac Hagaha Ilaha ( Ka eeg shabakada degmada )

Oktoobar 2020

 • Guddiga dib u eegista "Vision"
 • Warbixinta Guddiga Lahaanshaha ee MHS
 • Dib u eeg hawlaha shaqaalaysiinta si aad u sii sahamiso shaqaale qorista oo leh meelo kala duwan
 • Samee qorshe hawlgelinta ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, ardayda ka qalinjabisay iyo xubnaha bulshada (sida fadhiyada dhegeysiga )
 • Wadaag Hadafka Guddiga Dugsiga ee 2020-21 ee Warbixinta Sannadlaha ah (loo diro dhammaan dadka deggan iyo dhammaan waalidiinta degmada)
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha ayaa qabata kulankooda Oktoobar
 • La wadaag sheeko muuqaal ah oo ku saabsan Yoolalka Guddiga Dugsiga ee 2020-21 (mareegaha degmada, baraha bulshada)

Noofambar 2020

 • Bilaw hirgelinta qorshaha ka-qaybgalka ee ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, ardayda ka qalin-jabisay iyo xubnaha bulshada (sida fadhiyada dhegeysiga )
 • Qiimee habka dib u eegista manhajka/siyaasadda #606
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha ayaa qabata kulankooda Noofembar
 • Fursadaha tababarka shaqaalaha cilmi-baarista

December 2020

 • Sii wad si aad u qiimayso nidaamka/Siyaasadda #606 ee dib u eegista manhajka
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha ayaa qabata kulankooda Disembar
 • Bilaw samaynta Guddiyada la-hawlgalayaasha heerka Dugsiga Hoose iyo Dugsiga Dhexe
 • Go'aami ilaha shaqaalaha ee dhismo kasta si ay u taageeraan hindisayaasha lahaanshaha
 • La xidhiidh macluumaadka ku saabsan agabka shaqaalaha ee dhisme kasta ardayda iyo qoysaska

Janaayo 2021

 • Isticmaal dib u eegista manhajka habka dib u eegista manhajka  
 • Isku-dubbarid labada shaqaale qorista hawlaha si kor loogu qaado shaqaaleysiinta shaqaale leh asal kala duwan
 • Sii wad dadaalka ka-qaybgalka daneeyayaasha
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha ayaa qabata kulankooda Janaayo
 • Dugsiyada dhexe iyo kuwa hoose ee guddiyada ka mid noqoshada ayaa qabata kulamadoodii ugu horeeyay
 • Hirgelinta fursadda tababarka ugu horreysa ee shaqaalaha

Febraayo 2021

 • Warbixinta Guddiga Lahaanshiyaha (loogu talagalay Guddiga Dugsiga Mtg ama Kulanka Waxbarashada)
 • Oggolow wixii isbeddel ah ee siyaasadaha la xidhiidha
 • Hirgelinta fursadda tababarka labaad ee shaqaalaha
 • Sii wad shaqada shaqaale qorista si aad kor ugu qaaddo shaqaale qorista oo leh asal kala duwan
 • Sii wad dadaalka ka-qaybgalka daneeyayaasha
 • Guddiyada ka mid noqoshada ayaa qabata shirarkooda billaha ah

Maarso 2021

 • Dhameystir shaqaale qorista hawlo si loo sii horumariyo shaqaaleysiinta shaqaale leh asal kala duwan
 • Sii wad dadaalka ka-qaybgalka daneeyayaasha
 • Guddiyada ka mid noqoshada ayaa qabata shirarkooda billaha ah

Abriil 2021

 • Guddiyada ka mid noqoshada ayaa qabata shirarkooda billaha ah
 • Sii wad dadaalka ka-qaybgalka daneeyayaasha

May 2021

 • Warbixinta Guddiyada Lahaanshiyaha (loogu talagalay Guddiga Dugsiga Mtg ama Kulanka Daraasadda)
 • Sii wad dadaalka ka-qaybgalka daneeyayaasha
 • Guddiyada ka mid noqoshada ayaa qabata shirarkooda billaha ah

*Dhammaan taariikhaha waa la bedeli karaa