Qorshe hawleedka

Ogast 2020

 • Guddiga Dugsiga ayaa dejinaya oo ansaxinaya Hadafka # 2
 • Daabac Hadafka # 2 ( Ka eeg degelka degelka )
 • Samee qabyo ah Ballanqaadka Heerka Sare iyo Wax Wada lahaanshaha (Guddiga Dugsiga oo dib u eegi doona Sebtember)
 • Samee qabyo qoraal deg deg ah oo loogu talagalay Heerka Sare iyo Wax lahaanshaha (Gudiga Dugsiga oo dib u eegi doona bisha Sebtember)

Sebtember 2020

 • Shayga Fadhiga Daraasada ee Gudiga Dugsiga: Kala hadal Ballanqaadka Guddida ee heer sare iyo lahaanshaha
 • Shayga Casharka Daraasadda ee Guddiga Dugsiga: Dib-u-eegista Himilooyinka # 2 Xeerarka La Xiriira
  • # 504: Xeerka Dharka iyo Arooska Ardayda
  • # 514: Mamnuuca Xoogsheegashada
  • # 534: Fursado waxbarasho oo loo siman yahay
  • # 604: Barnaamijka Waxbarashada Loo Dhan Yahay
  • # 606: Dib-u-eegista Maaddooyinka Tilmaamaha, Xulitaanka iyo Adeegsiga
  • # 607: Mowduucyada iyo Qalabka la isku haysto
 • Samee Qorshe Hawleed (qabyo bilow ah oo loogu talagalay Guddiga Dugsiga inay dib u eegaan Sebtember)
 • Samee Hagaha Kheyraadka (tani waxay noqon doontaa dadaal socda)
 • Ku daabac ballanqaad ku saabsan heer sare iyo lahaansho ( Ka eeg websaydhka degmada )
 • Ku Daabac Qorshe Hawleed ( Ka eeg websaydhka Degmada )
 • Ku Daabac Tilmaamaha Kheyraadka ( Ka eeg degelka degmadda )

Oktoobar 2020

 • Dib-u-eegista Guddiga “Himilada”
 • Warbixin ka socota Gudiga MHS ee ku saabsan lahaanshaha (gogol dhigga Gudiga Dugsiga ee Mtg ama Fadhiga Daraasada)
 • Dib u eegis ku samee waxqabadyada shaqaalaynta si loo sii baadho shaqaalaynta shaqaalaynta ee leh taariikh kala duwan
 • U diyaari qorshe hawlgelinta ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, ardayda ka qalin jabisa iyo xubnaha bulshada (sida fadhiyada dhageysiga )
 • La wadaag Himilooyinka Guddiga Dugsiga ee sannadka 2020-21 ee Warbixinta Sannadlaha ah (waxaa loo dirayaa dhammaan dadka deggan iyo dhammaan waalidiinta Degmada)
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha wuxuu qabtaa Kulankiisii Oktoobar
 • La wadaag sheeko muuqaal ah Yoolalka Guddiga Dugsiga ee 2020-21 (degelka degmada, warbaahinta bulshada)

Nofeembar 2020

 • Ku bilaw hirgelinta qorshaha kaqeybgalka ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, qalinleyda iyo xubnaha bulshada (sida fadhiyada dhageysiga )
 • Qiimee hanaanka dib u eegista manhajka / Nidaamka # 606
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha wuxuu qabtaa Kulankiisii Noofambar
 • Fursadaha tababarka shaqaalaha

Diisambar 2020

 • Sii wad qiimeynta nidaamka dib u eegista manhajka / Nidaamka # 606
 • Guddiga MHS ee lahaanshaha wuxuu qabtaa Kulankiisii Diseembar
 • Bilow dhisida Guddiyada Heer Dugsi Hoose iyo Dhexe
 • Go'aaminta ilaha shaqaalaha ee dhisme kasta si loo taageero qorshooyinka ka tirsan
 • La socodsii macluumaadka ku saabsan ilaha shaqaalaha ee dhisme kasta ardayda iyo qoysaska

Janaayo 2021

 • U adeegso dib-u-eegista manhajka dib-u-eegista nidaamka dib-u-eegista manhajka  
 • Isku-dubaridka labada shaqaalayn qorista si loo sii dhiirrigeliyo shaqaalaynta shaqaalaha leh meelo kala duwan
 • Sii wad dadaallada kaqeybgalka ee daneeyayaasha
 • Guddiga MHS ee ka tirsan lahaanshaha ayaa qabtay Kulankiisii Janaayo
 • Dugsiyada Dhexe iyo guddiyada dugsiga hoose ee ku saabsan lahaanshaha waxay qabtaan kulamadooda ugu horreeya
 • Fuli fursada tababarka ugu horeysa ee shaqaalaha

Febraayo 2021

 • Warbixinta Guddiga Lahaanshaha (ee Gudiga Dugsiga ee Mtg ama Fadhiga Daraasada)
 • Ansixi wixii isbeddel ah ee ku yimaada siyaasadaha la xiriira
 • Fuli fursada tababarka labaad ee shaqaalaha
 • Sii wad shaqada ku saabsan howlaha qorista shaqaalaha si aad u sii dhiirrigeliso shaqaalaynta shaqaalaha leh asal kala duwan
 • Sii wad dadaallada kaqeybgalka ee daneeyayaasha
 • Guddiyada Lahaanshaha waxay qabtaan kulamadooda billaha ah

Maarso 2021

 • Dhammeystir howlaha qorista shaqaalaha si loo sii dhiirrigeliyo shaqaaleynta shaqaale kala duwan
 • Sii wad dadaallada kaqeybgalka ee daneeyayaasha
 • Guddiyada Lahaanshaha waxay qabtaan kulamadooda billaha ah

Abriil 2021

 • Guddiyada Lahaanshaha waxay qabtaan kulamadooda billaha ah
 • Sii wad dadaallada kaqeybgalka ee daneeyayaasha

Laga yaabaa 2021

 • Warbixinta Guddiyada Lahaanshaha (ee Gudiga Dugsiga ee Mtg ama Fadhiga Daraasada)
 • Sii wad dadaallada kaqeybgalka ee daneeyayaasha
 • Guddiyada Lahaanshaha waxay qabtaan kulamadooda billaha ah

* Taariikhaha oo dhami way isbadali karaan.