Warbixinta Sirta ah

Hab qarsoodi ah oo loogu talagalay xubnaha bulshada ee Minnetonka, oo ay ku jiraan ardayda, shaqaalaha iyo waalidiinta si ay u soo sheegaan dhacdooyinka takoorka ayaa la horumarinayaa. Goor dhow la soco wixii macluumaad dheeraad ah.