Taageerada Shaqaalaha

Hawlaha Shaqaalaynta

Dugsiyada Minnetonka waxaa ka go'an inay helaan tayada ugu fiican ee la heli karo. Si loo taageero hadafkan, Degmadu waxay sii wadi doontaa maalgelinta istiraatiijiyado iyo xeelado si loo ballaariyo shaqaalaheeda, oo ay ka mid tahay shaqaaleysiinta shaqaale dheeri ah, macallimiin iyo maamuleyaal si wanaagsan uga tarjumaya ardayda iyo bulshada kala duwan. Shaqadan waxaa ka mid noqon doona balaarinta raadinta si loo qoro, loo shaqaaleysiiyo loona xafido shaqaalaha iyo macalimiinta ugu fiican Minnesota.

Degmadu waxay sii wadi doontaa inay hubiso in dhammaan shaqaalaha la shaqaaleeyay, la shaqaaleeyay lana hayey ay buuxinayaan heerarka adag ee heer sare ee laga filayo. Degmadu waxay ku faantaa tayada macallimiinteeda taasna isma beddelayso. Taa baddalkeeda, Degmadu waxay ballaarin doontaa tirada codsadayaasha waxayna sameyn doontaa dadaal badan oo ula kac ah si loo soo jiito musharixiinta kala duwan.

Booqo websaydhka HR

Tababbarka iyo Fursadaha Horumarinta Xirfadeed

Degmadu waxay bixin doontaa tababarro iyo fursado horumarineed oo xirfadeed oo la jaan qaadaya himilada Degmada ee ku saabsan kala-duwanaanta, sinnaanta, ka-mid noqoshada iyo heer sare.