Adeegyada Muusikada

Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka waxay ku faraxsan yihiin inay bixiyaan cabitaanno iyo / ama cuntooyin kulammadaada iyo munaasabadahaada!

Eeg liistooyinkayaga qiimaha iyo talooyinka menu si ay kaaga caawiyaan qorshayntaada. Haddii aadan ka helin macluumaadka nooca raaxada ama waxyaabaha aad rabto, fadlan naga soo wac 952-401-5917 ama noogu soo dir email catering@minnetonkaschools.org . Waxaan kaala shaqeyn doonnaa bixinta alaabada iyo adeegyada aad ubaahantahay.

Oggolaansho

Markaad qorsheyneyso dhacdo ka faa'iideysan doonta kafateeriyaha Degmadda, waa inaad ka heshaa ogolaansho aagga dhacdadaada iyada oo loo marayo Jadwalka Xarunta Degmadda Minnetonka ee 952-401-5052. Haddii aad ogtahay inaad qabanqaabinaysid isticmaalka jikada degmada, waxaad u baahan doontaa inaad siiso macluumaadkaas jadwalka waqtiga aad hesho ogolaanshaha makhaayadda.

Isticmaalka jikada

Isticmaalka jikada sidoo kale waa in lagu habeeyaa xafiiska Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka taleefanka 952-401-5044. Fadlan nala soo xiriir isla marka aad go'aamiso taariikhda dhacdada oo aad ka heshay oggolaansho munaasabaddaada jadwalka Xarunta. Si loo hubiyo in la helo, hay'addaadu waa inay u gudbisaa Foomka Codsiga Jikada Isticmaalka Adeegyada Nafaqada isla marka ay hubiso xarunta. Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso diyaarintaaga jikada ugu yaraan 2 bilood ka hor dhacdadaada.

Dhacdooyinka ay maalgalisay iskuulka

Markaad qorsheynaysid munaasabad bulsheed iskuulka, la xiriir maareeyaha jikada ee iskuulka. Ururkaagu waa inuu u soo gudbiyaa Foomka Codsiga Adeeg ee Maareeyaha jikada ugu yaraan afar toddobaad kahor dhacdadaada. Amarada ugu dambeeya ee cuntada iyo / ama waxyaabaha alaabada la siinayo ee munaasabadaha iskuulka waa in la siiyaa ugu yaraan labo asbuuc ka hor si loo waafajiyo jadwalka gaarsiinta alaabadayada.

Ruqsadsiinta

Kushiinka jikada ee degmada oo dhan waa xarumo shatiyeysan. Dhamaan sharciyada waaxda iyo gobolka ee caafimaadka iyo qaanuunada, xeerarka iyo tilmaamaha waa inay u hogaansamaan Waaxda Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka iyo shaqaalaha loo xilsaaray.

Keenista bixinta

$ 8 ayaa lagu dari doonaa dhammaan amarrada laga bixiyo dhismooyinka jikooyinka xarun kale ama dhisme kasta.

Isbeddellada ama baajinta amarrada

Codsiyada isbeddelada ama baabi'inta amarada cuntada iyo adeegga cabitaanka maalinta dhacdada waxaa lagu soo oogi doonaa iyadoo loo eegayo awoodda dib loogu adeegsan karo waxyaabaha la dalbaday.

Qiimaha

Qiimayaasha la taxay waa la beddeli karaa iyadoo ku xiran qiimaha suuqa.

Amarada cabitaanka

Amarada cabitaanka waa in la dhigaa ugu yaraan hal todobaad kahor.