Amarka Qadada / Macluumaadka Soo Qaadista

Amarkan waxaa loogu talagalay ardaydaas kaqeyb qaadanaya barashada elektarooniga ah. Hal arday ayaa loo baahan doonaa in la dhammaystiro. Kaliya waalidiinta ama dadka ardayda masuulka ka ah ayaa loo ogol yahay inay soo qaataan cuntada. 

USDA waxay ku dhawaaqday barnaamij muddo gaaban ah oo u oggolaanaya Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka inay siiso cunno bilaash ah iskuulka dhammaan ardayda maalintooda elektaroonigga ah. Markuu barnaamijkani dhammaado, Minnetonka wuxuu sii wadi doonaa inuu cunnada u siiyo ardayda waxaanan kula socodsiin doonnaa dhammaan isbeddelada dhaca ee xilligaas dhaca. 

Waxaad soo qaadaneysaa cuntada inta maalmood ee ardaygaagu kaqeyb qaadanayo barashada elektaroonigga ah. Waxaan sidoo kale ku soo dari doonnaa cunno xirmooyinka dhammaadka wiigga, iyo maalmaha aan dugsiga ahayn. 

Soo qaadistu waa Arbacada Dugsiga Sare. Waxaa jiri doona HAL gaari oo lagu qaado meesha laga soo qaado 11:00 - 12:00 PM.

Dugsiga Sare ee Minnetonka - Albaabka Galbeed
18301 Wadada 7
Minnetonka, MN 55345

Fadlan buuxi foomka dalabka ugu dambeyn 2-da duhurnimo Isniinta, Sebtember 7-deeda si aad uga soo qaadato Arbacada, Sebtember 9keeda Dugsiga Sare ee Minnetonka. 

Waxaad heli doontaa xaqiijin iimeyl subaxa soo-qaadista.

Foomka dalabka waxaa laga heli karaa: https://tinyurl.com/MinnetonkaLunchOrder

Si aad u daawato waxyaabaha ka kooban iyo xasaasiyadda guji: Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cunnada Kit Kit