Adeegyada Taageerada Ardayga

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan barnaamijyo dhameystiran iyo adeegyo fara badan oo loogu talagalay ardayda Dhalashada-21. Ardayda badankood waxay adeegyo ka helaan dugsiga deriskooda ah iyo markii ay suuragal tahay fasalkooda caadiga ah. Fiicnaanshaha ardayga ayaa ah mudnaanta waxaan leenahay nidaamyo wax looga qabanayo baahiyaha ardayda shaqsiga ah iyo in la siiyo taageero iyo kheyraad loogu talagalay qoysaskayaga.

Himiladeena ee Adeegyada Taageerada Ardayda

 • Masuuliyada dhamaan ardayda si ay u gaaraan awoodooda buuxda ayaa wada wadaagi doonta.
 • Rajo sare; tacliinta iyo dhaqanka, waxaa loo hayaa ardayda oo dhan.
 • Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa marin u helis manhajka aasaasiga ah.
 • Dhammaan ardayda waa xubno qiimo leh oo ka tirsan bulshada dugsiga iyo
 • Jawiga wanaagsan ayaa jira si loo bixiyo dareenka lahaanshaha dhammaan ardayda.

 • Waxaan si iskaashi leh ula shaqeyn doonnaa dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska, si aan u siino taageerooyinka iyo adeegyada ugu wanaagsan ee u suuragelin kara ardayda inay ku guuleystaan Deegaanka Xaddididda Naafada.

  Himilada Adeegyada Taageerada Ardayda

  Qeybta Adeegyada Taageerada Ardaydu waxay bixisaa qaab guud oo ah caawimaad, taageero, iyo hogaaminta barnaamijyada iyo adeegyada taageera tacliinta, bulshada, dabeecadda, iyo horumarka shucuurta ee dhammaan ardayda iyo sidoo kale inay si toos ah u taageeraan barayaasha baraha iskuulada loogu talagalay kheyraadka iyo barnaamijyada sida baahiyadu u soo baxaan. .

  Qeybta Adeegyada Taageerada Ardaydu waxay u shaqeysaa sidii ay u dhisi laheyd isku xirnaansho udhaxeeya guriga iyo iskuulka khaasatan markii waalidku ubaahanyihiin caawimaad xagga fahamka cunugooda waxbarashadiisa iyo baahidooda taageerada. Awoodda ugu weyn ee aan u leennahay guusha waxaay ku jirtaa iskaashiga iyo dadaallada iskaashiga ah ee aan la leenahay waalidiinta, ardayda, iyo iskuulkeena iyo kheyraadka bulshada iyo hay'adaha naga caawiya sidii aan u buuxin lahayn baahiyaha shaqsiyeed ee ardayda oo dhan.

  Shaqaalaheenna Adeegyada Taageerada Ardayga:

  Michelle Ferris

  Michelle Ferris
  Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayda
  Email Michelle Ferris
  952-401-5017

  Breen-Websaydh

  Christine Breen
  Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
  Email Christine Breen
  952-401-5036

  Angie Kleinedler


  Angie Kleinedler
  Isuduwaha Adeegyada ECSE iyo Iskuxirka
  Email Angie Kleinedler
  952-401-6808

  Kristin Laughlin

  Kristin Laughlin
  Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
  Email Kristin Laughlin
  952-401-5045

  Annie Lumbar Bendson

  Annie Lumbar Bendson
  Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka Degmada
  E-mayl Email Annie Lumbar Bendson 
  952-401-5992

  SSSBanner-Web

  Qeybtan

  Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda