Adeegyada Taageerada Ardayga

Minnetonka Public Schools provides comprehensive programs and a wide range of services for students Birth-21. Most students receive services in their neighborhood school and when possible in their regular class setting. Student well-being is a priority and we have systems in place that will address individual student needs and provide support and resources for our families.

Our Vision for Student Support Services

 • Masuuliyada dhamaan ardayda si ay u gaaraan awoodooda buuxda ayaa wada wadaagi doonta.
 • Rajo sare; tacliinta iyo dhaqanka, waxaa loo hayaa ardayda oo dhan.
 • Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa marin u helis manhajka aasaasiga ah.
 • Dhammaan ardayda waa xubno qiimo leh oo ka tirsan bulshada dugsiga iyo
 • Jawiga wanaagsan ayaa jira si loo bixiyo dareenka lahaanshaha dhammaan ardayda.

 • Waxaan si iskaashi leh ula shaqeyn doonnaa dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska, si aan u siino taageerooyinka iyo adeegyada ugu wanaagsan ee u suuragelin kara ardayda inay ku guuleystaan Deegaanka Xaddididda Naafada.

  The Mission of Student Support Services

  The Student Support Services Department provides a framework of assistance, support, and leadership in the programs and services which support the academic, social, behavioral, and emotional development of all students as well as direct support to school sites for resources and programs as needs arise.

  The Student Support Services Department works to build connections between home and school especially when parents need help in understanding their child’s education and support needs. Our greatest potential for success lies in our cooperative and collaborative efforts with our parents, students, and our school and community resources and agencies that aid us in meeting the individual needs of all students.

  Our Student Support Services staff:

  Michelle Ferris

  Michelle Ferris
  Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayda
  Email Michelle Ferris
  952-401-5017

  Breen-Website

  Christine Breen
  Executive Director for Special Education and EL
  Email Christine Breen
  952-401-5036


  Mandy Kasowicz
  Kormeeraha Adeegyada Taageerada Ardayga
  Email Mandy Kasowicz
  952-401-5042

  Angie Kleinedler


  Angie Kleinedler
  Isuduwaha Adeegyada ECSE iyo Iskuxirka
  Email Angie Kleinedler
  952-401-6808

  Kristin Laughlin

  Kristin Laughlin
  Director of Special Education
  Email Kristin Laughlin
  952-401-5045

  Annie Lumbar Bendson

  Annie Lumbar Bendson
  Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka Degmada
  E-mayl Email Annie Lumbar Bendson 
  952-401-5992

  SSSBanner-Web

  Qeybtan

  Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda