Adeegyada Taakulaynta Ardayda

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay siisaa barnaamijyo dhammaystiran iyo adeegyo ballaaran oo loogu talagalay ardayda Dhalashada-21. Ardayda badankood waxay adeegyo ka helaan iskuulka xaafadooda iyo markay suurtagal tahay fasalkooda caadiga ah. Wanaagsanaanta ardaygu waa mudnaanta waxaanan leenahay nidaamyo wax ka qabta baahida ardayga shaqsi ahaaneed isla markaana siisa qoysaskeena taageero iyo agabyo.

Himiladayada Adeegyada Taakulaynta Ardayda

 • Masuuliyada ardayda oo dhan si ay u gaaraan awoodooda buuxda waa la wada wadaagayaa.
 • Filasho sare; tacliimeed iyo anshax, ayaa loo hayaa dhammaan ardayda.
 • Dhammaan ardayda waxaa la siiyay fursad ay ku helaan manhajkeena aasaasiga ah.
 • Ardayda oo dhami waa xubno qiimo ku leh bulshada dugsiga iyo
 • Cimilo wanaagsan ayaa jirta si loo siiyo dareen lahaansho dhammaan ardayda.

 • Waxaan si iskaashi leh ula shaqeyn doonnaa dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska, si aan u siino taageerada iyo adeegyada ugu wanaagsan ee u suurtagelin doona ardayda inay ku kobcaan deegaanka ugu yar ee xaddidan.

  Hadafka Adeegyada Taakulaynta Ardayda

  Waaxda Adeegyada Taakulaynta Ardayda waxay siisaa qaab caawimaad ah, taageero, iyo hoggaamin barnaamijyada iyo adeegyada taageeraya tacliinta, bulshada, habdhaqanka, iyo dareenka shucuurta ee dhammaan ardayda iyo sidoo kale taageerada tooska ah ee goobaha dugsiga ee kheyraadka iyo barnaamijyada marka baahiyihu soo baxaan .

  Waaxda Adeegyada Taakulaynta Ardayda waxay ka shaqeysaa sidii loo dhisi lahaa isku xirnaanta ka dhexeysa guriga iyo dugsiga gaar ahaan markay waaliddiintu u baahan yihiin in laga caawiyo fahamka waxbarashada iyo taageerada ilmahooda. Awooddeena ugu weyn ee guusha waxay ku jirtaa iskaashigeenna iyo dadaallada iskaashi ee lala yeelanayo waalidiinteenna, ardaydayada, iyo dugsiyadeena iyo ilaha bulshada iyo hay'adaha naga caawiya sidii aan ula kulmi lahayn baahiyaha shaqsiyeed ee dhammaan ardayda.

  Shaqaalaheena Adeegyada Taakulaynta Ardayda:

  Michelle Ferris

  Michelle Ferris
  Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taakulaynta Ardayda
  Email u dir Michelle Ferris
  952-401-5017

  Breen-Website

  Christine Breen
  Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
  Email u dir Christine Breen
  952-401-5036

  Angie Kleinedler


  Angie Kleinedler
  ECSE iyo Isuduwaha Adeegyada La Xiriira
  Email u dir Angie Kleinedler
  952-401-6808

  Kristin Laughlin

  Kristin Laughlin
  Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
  Email Kristin Laughlin
  952-401-5045

  Annie Lumbar Bendson

  Annie Lumbar Bendson
  Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka Degmada
  Email u dir Annie Lumbar Bendson 
  952-401-5992

  SSSBanner-Web

  Qeybtaan

  Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda