Kheyraadka

Hoos waxaad kaheleysaa ilaha waxtar leh ee laxiriira Adeegyada Taakulaynta Ardayda.


Kheyraad Dheeraad ah:

  • Hagaha Fiican . Agabkan waalidka wuxuu bixinayaa aragti guud oo ku saabsan ladnaanta ardayga, wuxuu sharraxayaa hannaanka dugsigeenna ee ku saabsan helitaanka taageerooyinka wuxuuna u soo bandhigayaa waalidiinteena shaqaalaha dugsiga oo badan oo loo tababbaray una diyaarsan inay ka caawiyaan qorsheynta wanaagga ardayga.
  • Tababarka Luqadda Wilson . Wilson wuxuu bixiyaa barnaamijyo waxbarasho oo fara badan, oo ay ka mid tahay Nidaamka Akhriska ee Wilson, oo ka caawiya dugsiyada iyo degmooyinku inay horumariyaan awoodda ay ugu guuleystaan inay wax ku bartaan ardayda qaba cudurka 'dyslexia'.
  • Ciyaaraha Midaysan . Barnaamij ku biiraya dadka naafada caqliga ka ah iyo kuwa aan lahayn isla kooxda, oo ay ku dheehan tahay mabda 'fudud: wada ciyaarista ayaa ah waddo deg deg ah oo saaxiibtinimo iyo isfaham.
  • Naadiyo Midaysan . Naadiyada Mideysan waxay ka caawiyaan ardayda leh iyo iyada oo aan lahayn naafonimada caqliga inay horumariyaan xiriiro macno leh, waxay gacan ka geystaan faafinta aqbalaadda iyo hubinta in qof walba dareemo ka mid noqosho iyo soo dhaweyn dugsigooda.
  • Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Minnesota . Waxay siisaa carruurta iyo dadka waaweyn ee naafada ah xagga caqliga xagga tababarka isboortiga sannadka oo dhan. Iyada oo loo marayo barnaamijyada ciyaaraha fudud, Olombikada, caafimaadka iyo hoggaaminta, dadka naafada ah xagga caqliga waxay isu beddelaan naftooda, bulshadooda iyo adduunka.
  • Gaabinta . Laga soo bilaabo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, liistada ereyo gaabin ah oo inta badan loo isticmaalo waxbarashada gaarka ah.

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda