Kheyraadka

Hoos waxaad ka helaysaa ilo waxtar leh oo la xiriira Adeegyada Taageerada Ardayga.


Kheyraadka Dheeraadka ah:

  • Tilmaanta wanaagsanaanta Kheyraadka waalidkani wuxuu bixiyaa guudmar ku saabsan wanaagsanaanta ardayga, wuxuu sharraxayaa habsami u socodka iskuulkeena ee ku saabsan helitaanka taageerooyinka iyo u bandhigida waalidkeena shaqaalaha badan ee dugsiga ee loo tababaray loona heli karo inay ka caawiyaan qorshaynta wanaaga ardaydeena.
  • Tababarka Luuqada Wilson . Wilson wuxuu bixiyaa dhowr barnaamijyo waxbarasho, oo ay kujirto Nidaamka Akhriska Wilson, kaas oo ka caawiya iskuulada iyo degmooyinka inay horumariyaan awooda si guul leh wax loogu baro ardayda leh Disleksiya.
  • Isboorti Midaysan . Barnaamij ku biiro dadka leh iyo kuwa aan lahayn naafonimada garaadka isla kooxdan, oo ay dhiiri galisay mabda 'fudud: wada ciyaarida ayaa ah waddo deg deg ah oo saaxiibtinimo iyo isfaham.
  • Naadiyada Midaysan . Naadiyada mideysan ayaa ka caawiya ardayda naafada ah iyo kuwa aan lahayn caqliga lixaadka leh inay yeeshaan cilaaqaad macno leh, waxay ka caawiyaan faafinta aqbalaada iyo hubinta in qof walba dareemayo inuu ku jiro oo lagu soo dhaweynayo iskuulkooda.
  • Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Minnesota . Waxay siisaa carruurta iyo dadka waaweyn ee qaba naafonimada caqliga leh sanad dugsiyeed tababaro isboorti iyo tartan. Iyada oo loo marayo barnaamijyada ciyaaraha fudud ee ciyaaraha Olambikada, caafimaadka iyo hoggaaminta, dadka qaba naafonimada garaadka waxay isu beddelaan naftooda, beelahooda iyo adduunka.
  • Borotokoolka Marka laga yimaado Waaxda Waxbarshada ee Minnesota, liistooyinka magacyada ee loo adeegsado waxbarashada gaarka ah.

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda