Kheyraadka wanaaga

Caafimaad qabku waa dareenka wanaagsan ee nafta iyo lahaanshaha ee aan dareemeyno markii la buuxinayo baahiyahayaga, shucuurta, bulshada iyo jirka. Samaqabka sannadihii hore iyo dejinta dugsiga ayaa ah caawinta carruurta iyo ardayda inay noqdaan kuwa adkaysi leh oo is-ogaanaya, si ay u yeeshaan go'aanno caafimaad iyo caafimaad leh oo lagu taageerayo waxbarashadooda iyo hanashadooda labadaba hadda iyo mustaqbalkaba.

Websaydhkan wanaagsanaanta waxaa loo sameeyay waaliddiintayada iyo bulshada dugsiga sidii aalad loogu bixiyo macluumaadka iyo isku xirnaanta aagga tacliinta ardayga, bulshada, shucuurta iyo wanaagsanaanta dhaqanka. Kheyraadka soo socdaa waxay bixiyaan guudmar guud oo ku saabsan wanaagsanaanta ardayga waxayna sharraxayaan habsocodyadayada iskuuladeena ee loogu talagalay helitaanka taageerooyinka degmada iyo wakaaladaha kala duwan ee kala duwan ee bulshada oo halkaas ka heli kara taageero dheeri ah. Bogagga soo socda waxaa lagu bari doonaa shaqaalaha badan ee dugsiga oo loo tababbaray oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan qorshaynta wanaagga ardaygaaga.

Hada Hel Caawimo

Samafalka ardayga