Taageero Waalid Dheeri ah oo Dheeraad ah

Ku lug lahaanshaha qoyska, bulshada iyo iskuulka ayaa fure u ah wanaaga ardayga iyo guud ahaan guusha ardayga. Iskuullada Minnetonka waxay qiimeeyaan iskaashiga waalidkeenna waxayna bixiyaan adeegyo fara badan oo taageero ah iyo kooxo iyada oo loo marayo degmada si ay ula xiriiraan bulshada dugsiga iyo waalidiinta kale, wax uga bartaan dadaallada waxbarashada iyo taageerada ay heli karaan ardayda iyo qoysaska. Waxaan ognahay in markii iskuulada, waalidiinta iyo qoysaska ay iska kaashadaan taageerida ardayda, ladnaanta ardayda ayaa ah mid weyn.

Samafalka ardayga