Taageerada Waalidka ee Dheeraadka ah

Ka-qaybgalka qoyska, bulshada iyo dugsiga oo xoog leh ayaa fure u ah wanaagga ardayda iyo guud ahaan guusha ardayda. Dugsiyada Minnetonka waxay qiimeeyaan iskaashigeenna waalidnimo waxayna siisaa taageero iyo kooxo ballaadhan degmada iyada oo lala xiriirinayo bulshada dugsiga iyo waalidiinta kale, wax laga barto dadaallada waxbarashada iyo taageerada la heli karo ee ardayda iyo qoysaska. Waxaan ognahay in marka iskuullada, waalidiinta iyo qoysasku ay wada shaqeeyaan si ay u taageeraan ardayda, wanaagga ardaygu wuu ka weynaanayaa.

Fayo-qabka Ardayga