Kheyraadka Bulshada

Iskuullada Minnetonka ee degmada waxay taageeraan nidaamyada daryeelka waxayna aqoonsan yihiin xaddidaadaha taageerooyinka waxbarashadda oo ay la socdaan baahida loo qabo ilaha bulshada si ay u bixiyaan faragalinta dheeriga ah ee ardayda qaar u baahan yihiin. Iskuulku wuxuu xaqiijinayaa wadaagida macluumaadka ku habboon ee ka dhaxaysa xirfadlayaasha caafimaadka dhimirka, wakaaladaha kale ee u adeega dhalinyarada, qoysaska, iyo shaqaalaha iskuulka ee lagama maarmaanka ah.

Waxaan had iyo jeer ku dhiirigelineynaa qoysaska inay la shaqeeyaan dhaqtarkooda qoyskooda iyo bixiyaha ceymiska, haddii ay quseyso. Kooxda adeegyada taageerada ardayga ee la shaqeynaya cunuggaaga ayaa ka shaqeyn doona inay bixiyaan taageero aan kala go 'lahayn, kala-guur iyo socodsiin la socosho. Si lagaaga caawiyo isku xirka ilaha iskuulka ka baxsan, haka labalabeyn inaad la xiriirto lataliyaha iskuulka cunugaaga, shaqaalaha bulshada iyo / ama hogaaminta dhismaha.

Fadlan Fiiro Gaar ah: Tan looguma talagalin inuu noqdo liistada ballaaran ee dhammaan ilaha, sidoo kale Minnetonka Dugsiyada Dadweynaha toos uma taageersan mid ka mid ah hay'adahaan. Waxaan si fudud u bixinay xulasho kheyraad ah oo lagu caawiyo waalidiinta si dhaqso leh caawimaad loo helo.

Haddii aad tahay Bulsho Bixiye Caafimaadka Maskaxda oo rajeynaayo in laga fiirsado liiskan, fadlan la xiriir agaasimaha fulinta ee taageerada ardayda, Michelle Ferris, michelle.ferris@minnetonkaschools.org .

Kalasooc Qeybta (QODOBADA DHEXE)

Adeegyada Caafimaadka Maskaxda

Telefoon: 612-873-3161

Rugta caafimaad ee isku xidhan

Cinwaanka: Xarunta Dhexe ee Brooklyn
Telefoon: 763-503-8560
Websaydh : www.acp-mn.com

Kooxda Jawaabta Autism-ka

Telefoon: (888) 288-4762

Daaweynta Kaabayaasha Caruurta

Degel: http://www.capernaumpeds.com/

Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Carver / Scott County

Telefoon: 952-442-7601

Isbitaalka Carruurta iyo Kiliinikada Minnesota: Adeegyada cilmi-nafsiga

Cinwaanka: Minneapolis
Telefoon: 612-813-6224
Websaydh: www.childrensmn.org

Isku Xirka Dhibaatooyinka

Telefoon: 612-370-6363

Adeegyada Soocelinta Fairview

Cinwaanka: 2960 Winnetka Ave N, Crystal, MN, 55427-2853
Telefoon: 612-672-2222

Xarunta La-Talinta Qoyska

Cinwaanka: 18322C Minnetonka Blvd Deephaven MN 55391
Telefoon: 952-475-2818

Fraser

Cinwaanka: 6458 Magaalada West Parkway, Eden Prairie, MN 55344
Telefoon: 612-861-1688
Websaydh: http://www.fraser.org/

Xarunta Hazelden ee dhalinyarada iyo qoysaska

Telefoon: (763) 509-3800

Adeegyada Dhibaatooyinka Moobilka ee Degmada

Telefoon: 612-348-2233

Xarunta La-talinta Lakewood

Telefoon: 612-798-7373

Khadka Tooska ee Minneapolis

Telefoon: 612-873-2222

Xarunta Autismka ee Minnesota

Cinwaanka: 5710 Baker Wadada Minnetonka, MN 55345
Telefoon: 952) 767-4201
Websaydh: http://www.mnautism.org/

Minnesota Teen Challenge, Inc

Telefoon: 612) 373-3366
Websaydh: http://www.mntc.org/

Xarunta Kheyraadka Qaranka ee ADHD
Khadka Tooska ee Qaranka

Telefoon: 1-800-273-8255

Neurology, Neuropsychology, Autism Program

Cinwaanka: 34 Water Street, Suite B Excelsior, MN 55331
Telefoon: (952) 220-1138

Bannaanka MN

Telefoon: 612-822-0127

Machadka kibirka

Cinwaanka: Eden Prairie
Telefoon: 952) 934-7554

Xarunta Caafimaadka Maskaxda Pyramid

Telefoon: 763-746-2400

Hindisaha Caafimaadka qaanso-roobeed

Telefoonka: 612-206-3180

Dib u helid (Kooxaha Taageerada)

Telefoonka: 612-235-6743

Kheyraadka iyo Taageerada Guud: U ee MN-Xarunta Caafimaadka Galmada

Telefoon: 612-625-1500

Ridgeview Caruurta Isku-dhafan ee Daawada

Cinwaanka: Chaska
Telefoon: 952-361-2476

La-talinta Rivers Edge iyo Adeegyada Waxbarashada

Cinwaanka: Ka Mushaharsan
Telefoon: 952-474-3105

St. David

Cinwaanka: 8800 Highway 7, Suite 200, St. Louis Park, MN 55426
Telefoon: (952) 939-0396
Websaydh: http://www.stdavidscenter.org/

Jooji barnaamijka Fairview Southdale

Telefoon: (612) 672-6600

Xarunta Dhaqanka iyo Barashada

Cinwaanka: Minnetonka
Telefoon: 952-236-6188
Bog: http://centerforbehaviorandlearning.com

Khadka Tooska ah

Telefoonka: 877-565-8860

Mashruuca Trevor

Telefoon: 886-488-7386

Dharka dhaqida

Cinwaanka: Minneapolis iyo Minnetonka
Telefoon: (612) 871-1454
Websaydh: www.washburn.org

Daaweynta Qoyska Wateride

Cinwaanka: 434 Lake Street Suite 203, EXCELSIOR, MN 55331
Website: Goor dhow

Iskuxirka Wax Barashada West West

Cinwaanka: 355 2nd Street, Excelsior, MN 55331
Telefoon: (612) 474-0227
Websaydhka : www.wmlc.biz

Samafalka ardayga

XIRIIR

Michelle Ferris
Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayda
Michelle.Ferris@minnetonkaschools.org
952-401-5017

Khadka Tooska ah ee Qalalaasaha

  • Isku Xirka Dhibaatada 24ka Khadka Telefoonka Qalalaasaha: 612-370-6363
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Carver / Scott County: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Moobilka ee Degmada: 612-348-2233
  • Khadka Toosnimada ee Minneapolis: 612-873-2222
  • Khadka Tooska ee Qaranka: 1-800-273-8255