Korinta Caafimaad Wanaagsan

Xusuus-qorista cilmi-baaristu waxay muujineysaa in qodobbada ugu muhiimsan ee ilaaliya wanaagga ardayga ay ka mid yihiin isku xirnaanta iskuulka iyo waalidka. Ardayda waxay u badan tahay inay ku lug yeeshaan dabeecado caafimaad qaba oo ay ku guuleystaan tacliin ahaan markay dareemaan inay ku xiran yihiin dugsiga. Daraasadda Longitudinal-ka Qaranka ee Caafimaadka Dadka Dhallin-yarada ah waxay eegtay saamaynta waxyaabaha ilaalin kara caafimaadka dhalinyarada iyo wanaagsanaanta ka dhexaysa in kabadan 36,000 ardayda fasalada 7aad-12aad. Daraasadu waxay ogaatay in qoyska, iskuulka, iyo qodobo shaqsiyeed sida isku xirnaanta iskuulka, ku xirnaanshaha waalidka iyo qoyska, iyo filashooyinka waalidka ee sare ee ku saabsana guusha waxbarasho . Isku xirnaanta iskuulka ayaa la ogaaday inay tahay midda ugu adag ee ilaalinaysa wiilasha iyo gabdhahaba si loo yareeyo dabeecadaha halista ah.

Daraasaddan la mid ah, isku xirnaanta dugsiga waxay ahayd midda labaad ee muhiimadda leh, ka dib isku xirnaanta qoyska, iyada oo ah cunsur ka ilaalinaya kadeedka shucuurta, cunno xumida, iyo fikirka isdilka. Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay bixiyaan fursado badan oo lagu kobcinayo isku xirnaanta iskuulka iyo lahaanshaha bixinta nashaadyo fara badan oo loogu talagalay ka qeybgalka ardayda. Waxkastoo jira ayaa jira oo waxaan ardayda ku dhiirigelinaa inay xiriiraan. Warbixinta CDC ee Xiriirka Iskuulka 2009

Samafalka ardayga