Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda

Shaqadeena sida ugufiican ee loo buuxiyo baahiyaha ardayda oo dhan, waxaan garwaaqsannahay in guusheena ay u baahan tahay wadashaqeyn lala yeesho waxbarashada iyo la-hawlgalayaasha waalidka si loo taageero loona dhiirrigeliyo wanaagga ka dhex jira iskuulka iyo bulshada. Dugsiyada Minnetonka waxay soo dhaweynayaan soona jeedinayaan doodaha iyo fikradaha kaladuwan ee shaqadooda si ugu wanaagsan loo gaaro loona taageero ardayda oo dhan. Degmadu waxay qiimeysaa iskaashiga daneeyayaasha waalidka iyo bulshada waxayna nasiib u leedahay inay hesho taageero ballaaran oo waalidka iyo bulshada ah. Iyada oo Golaha Dugsiga iyo Kormeeraha guud Dr. Dennis Peterson ay taageerayaan, Minnetonka ayaa dhisi doona Guddi La-talin Caafimaadka Maskaxda ah.

Hadafkeenu waa inaan dhisno guddi ka hawlgala daneeyayaasha muhiimka ah ee bulshada oo ay weheliyaan ardayda iyo waalidiinta. Waxaan rajeyneynaa inaan sidoo kale keeno kheyraad khabiir bulsheed si aan ula kaashano shaqadan muhiimka ah. Ujeeddooyinka muhiimka ah ee Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda waxay noqon doonaan:

  • La talinta, taageerida iyo soo bandhigida su'aalaha muhiimka u ah Degmada iyo bulshada
  • U dhaqmo sidii isku xirka bulshada iyo degmada
  • Inay gacan ka geysato sidii loo sii qiimeyn lahaa baahiyaha iyo falanqaynta xogta
  • In dib loo eego oo la dejiyo himilooyin
  • Si talo loo soo jeediyo
  • Si loogu wargaliyo Degmada adeegyada caafimaadka maskaxda carruurta
  • Inay noqdaan hogaamiyeyaal isla markaana wadaaga aqoon iyo khibrad

Codso Ku Biirista Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda

Fayo-qabka Ardayga