Taageerada Shaqaalaha Dugsiga

Helitaanka taageerada iyo hagida cunuggaaga meel kasta oo ay quseyso, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo macallinka fasalkaaga iyo / ama maamulka dhismahaaga heerka dugsiga hoose iyo la-taliyaha dugsigaaga heerka dugsiga sare. Waxay halkaa u joogaan inay hagaan oo ay u fududeeyaan isku xirka taageerada. Ka sokow macalinka fasalkaaga iyo maamulkaaga, waxaa jira shaqaale badan oo xirfad sare leh una tababaran Taageerada Ardayga kuwaasoo kaa caawin kara inaad marin u hesho nidaamyada taageerada oo kaala shaqeeya sidii loo hubin lahaa inaan wax ka qabanno oo aan ula kulanno baahiyaha wanaagsan ee cunuggaaga. Shaqaalahan ayaa sida caadiga ah xaadira kulamada Kooxda Taageerada Ardayda (SST) ee dugsi kasta.

Shaqaalaha taageerada degmada waxaa ka mid ah:

Samafalka ardayga