Adeegyada

504


 

Qaybta 504 waa sharci federaal ah oo ilaaliya xuquuqda dadka naafada ah ee u qalma.

Waxbadan Ka Baro 504

 

Ed Gaarka ah ee Carruurnimada Hore


Waxaan bixinaa faragalinta hore ee caruurta yar yar, da'da dhalashada ilaa xanaanada, oo muujiya dib udhaca koritaanka ee aagag dhowr ah.

Waxbadan Ka Baro ECSE

Barashada Ingiriisiga (EL)


Barnaamijka Barashada Ingiriisiga (EL) wuxuu kobciyaa fahamka macnaha leh ee Ingiriisiga Mareykanka iyadoo la fududeynayo fasalka iyo guusha shaqsiyeed.

Waxbadan Ka Baro EL

Adeegyada Caafimaadka


Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay iskaashi la yeeshaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ee ka dhex jira dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayda si loogu guuleysto ardayga.

Waxbadan Ka Baro Adeegyada Caafimaadka

Guri guri


Waxaan mas'uuliyad ka saareynaa inaan siino barnaamij waxbarid ardayda aan awoodin inay galaan fasalka dugsiga sababo la xiriira jirro ama dhaawac dheer.

Baro Waxbadan oo kusaabsan Guriga

Waxbarashada Gaarka ah


Waaxdeenna Waxbarshada Gaarka ah waxay u adeegtaa ku dhowaad 1,000 carruur ah oo da'doodu u dhexeyso dhalasho illaa 21 jir.

Waxbadan Ka Baro Waxbarshada Gaarka ah

Kala-guurka Plus


Transition Plus waa barnaamij wadajir ah, oo ka mid ah Hopkins, St. Louis Park iyo degmooyinka dugsiga Minnetonka, oo la shaqeeya dhalinyarada qaangaarka ah ee naafada ah, da'doodu tahay 18 ilaa 21 jir.

Waxbadan Ka Baro Ku-Meel Gaarka Plus

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda