Adeegyada

504


 

Qaybta 504 waa sharci federaal ah oo ilaalinaya xuquuqda shakhsiyaadka itaalka darran.

Baro inbadan Baro 504

 

Carruurnimada Hore ee Gaarka ah Ed


Waxaan siinaa wax ka qabad hore carruurta yar-yar, dhalashada da'da xanaanada, kuwaas oo muujiya dib-u-dhac koritaanka dhowr meelood.

Waxbadan ka baro ECSE

Barte Ingiriisiga (EL)


Barnaamijka Barteha Ingiriisiga (EL) wuxuu kobciyaa fahamka macnaha leh ee Ingiriisiga Mareykanka isagoo fududeynaya fasalka iyo guusha shaqsiyeed.

Waxbadan ka baro EL

Adeegyada Caafimaadka


Kooxdayada Adeegyada Caafimaadku waxay iska kaashadaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ka dhexeysa dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga guusha ardayga.

Waxbadan ka baro Adeegyada Caafimaadka

Homebound


Waxaan leenahay masuuliyada ah inaan u fidino barnaamij waxbarid ah ardayda aan awoodin inay ka xaadiraan fasalka fasalka sababtoo ah jirro siyaado ah ama dhaawac.

Faahfaahin intaa ka badan ka ogow Homebound

Waxbarashada Gaarka ah


Qeybtayada Waxbarshada Gaarka ah waxay u adeegtaa ku dhawaad 1,000 caruur ah oo da 'ahaan jiro markay dhashaan ilaa iyo 21.

Waxbadan ka baro Wax Barashada Gaarka ah

Kala guurka


Kala-guurka Plus waa barnaamij wadajir ah, oo ka dhex jira Hopkins, St. Louis Park iyo degmooyinka iskuullada Minnetonka, oo la shaqeeya da 'yarta naafada ah, 18 ilaa 21 jir ah.

Waxbadan ka baro Kala-guurka Plus

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda