Shaqaalaha Taageerada Deephaven

Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Maura Devanie
Macallinka ELL
maura.devanie@minnetonkaschools.org
952-401-6909

Kathryn Fox
Khabiirka Akhriska
kathryn.fox@minnetonkaschools.org
952-401-6869

Howard Siegel
Lataliyaha iskuulka
howard.siegel@minnetonkaschools.org
952-401-6900

Tina Sierra
Khabiirka Akhriska
tina.sierra@minnetonkaschools.org
952-401-6907

Jessica Thull
Shaqaalaha Bulshada
jessica.thull@minnetonkaschools.org
952-401-6908

Carol Traynor
Kalkaalisada Dugsiga
carol.traynor@minnetonkaschools.org
952-401-6905


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Kristen Bruckschen
Madaxa waaxda / maareeyaha kiiska
kristen.bruckschen@minnetonkaschools.org
952-401-6865

Kelsi Jans
kelsi.jans@minnetonkaschools.org
952-401-6864

Amber Larsen
amber.larsen@minnetonkaschools.org
952-401-6862

Diane Paradeau
diane.paradeau@minnetonkaschools.org
952-401-6864

LeAnne Smith
leanne.smith@minnetonkaschools.org
952-401-6867


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Samantha Bauchle
DAPE
samantha.bauchle@minnetonkaschools.org
952-401-6876

Natalie Hanson
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
natalie.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-3117

Erin Osgood
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
erin.osgood@minnetonkaschools.org
952-401-6863

Elizabeth Tiedemann
SEL Strategist elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

Dawn Torine
Dhakhtarka shaqada
subax.torine@minnetonkaschools.org
952-401-6870

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda