Shaqaalaha Taageerida Ed ee Gaarka ah ee Caruurnimada Hore

Hogaaminta

Angie Kleinedler
Isuduwaha ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808


Maareeyayaasha Xaalada (3 illaa 5-sano-jir)

Xannaan Cumrud
hannah.cumrud@minnetonkaschools.org
952-401-4163

Madalyn Daven madalyn.daven@minnetonkaschools.org
952-401-6807

Krisana Hoff
krisana.hoff@minnetonkaschools.org
952-401-4154

Jennifer Japinga
jennifer.japinga@minnetonkaschools.org
952-401-4153

Lauren Johnsen
lauren.johnsen@minnetonkaschools.org
952-401-6803

Tara LaClaire
tara.laclaire@minnetonkaschools.org
952-401-4152

Maddie Schinke
madeline.schinke@minnetonkaschools.org
952-401-6804


Maareeyayaasha Kiiska Waxkaqabadka Hore

Aleesha Berndt
aleesha.berndt@minnetonkaschools.org
952-401-4151

Rochelle Brown
rochelle.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5984

Nancy Nelsen
nancy.nelsen@minnetonkaschools.org
952-401-5996

Kari Underwood
kari.underwood@minnetonkaschools.org
952-401-4155


Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Kathryn Prell
Dhakhtarka shaqada
kathryn.prell@minnetonkaschools.org
952-401-6811

Ann Foss
Kalkaalisada Dugsiga
ann.foss@minnetonkaschools.org
952-401-5992

Dawn Torine
Dhakhtarka shaqada
subax.torine@minnetonkaschools.org
952-401-5997

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda