Shaqaalaha Taageerada aadka u sarreeya

Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Kelly Fisher
Khabiirka Akhriska
kelly.fisher@minnetonkaschools.org
952-401-5681

Rebekah Moscatelli
Kalkaalisada Dugsiga
rebekah.moscatelli@minnetonkaschools.org
952-401-5648

Jayna Rafferty
Macallinka ELL
jayna.rafferty@minnetonkaschools.org
952-401-5637

Kerry Sellman
Kalkaalisada Dugsiga
kerry.sellman@minnetonkaschools.org
952-401-5648

Jessica Thull
Shaqaalaha Bulshada
jessica.thull@minnetonkaschools.org
952-401-5684


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Sue Alexander
Madaxa waaxda / maareeyaha kiiska
susanne.alexander@minnetonkaschools.org
952-401-4178

Jeri Braun
jeri.braun@minnetonkaschools.org
952-401-5685

Nicole Cretzmeyer
nicole.cretzmeyer@minnetonkaschools.org
952-401-5694

Julie Knight
julie.knight@minnetonkaschools.org
952-401-5669

Judy McClellan
judy.mcclellan@minnetonkaschools.org
952-401-5686

Jacqueline Oakes
jacqueline.oakes@minnetonkaschools.org
952-401-5644

Kelly Pederson
kelly.pederson@minnetonkaschools.org
952-401-5682

Kristen Spilane
kristen.spilane@minnetonkaschools.org
952-401-5680


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
Christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Sarah Dittberner
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
sarah.dittberner@minnetonkaschools.org
952-401-4179

Alyssa Engdahl
Dhakhtarka shaqada
alyssa.engdahl@minnetonkaschools.org
952-401-5644

Julie Hines
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
julie.hines@minnetonkaschools.org
952-401-5684

Kristen Laffe-Thao
Istaraatiijiyadda SEL
kristen.laffe-thao@minnetonkaschools.com
952-401-8114

Ismaaciil Karon
DAPE
ismail.karon@minnetonkaschools.org
952-401-5650

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda