Shaqaalaha Taageerada Excelsior

Shaqaalaha Socdaalka Degmada

Tim Greeley
Baraha Indhoole / Araga La'aan - Degmada 112

Craig Horejsi
Bare Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhagoole Dhega adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay Teknolojiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka Jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta xagjirka ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallin Jir Ahaan Naafo u ah


Shaqaalaha Taageerada Dheeraadka ah

Kelly Fisher
Khabiirka Akhriska
kelly.fisher@minnetonkaschools.org
952-401-5681

Rebekah Moscatelli
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
rebekah.moscatelli@minnetonkaschools.org
952-401-5648

Jayna Rafferty
ELL Macalin
jayna.rafferty@minnetonkaschools.org
952-401-5637

Kerry Sellman
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
kerry.sellman@minnetonkaschools.org
952-401-5648

Jessica Thull
Shaqaalaha Bulshada
jessica.thull@minnetonkaschools.org
952-401-5684


Maareeyayaasha Kiiska Gaarka ah ee Waxbarashada

Sue Alexander
Guddoomiyaha Waaxda / maareeyaha kiiska
susanne.alexander@minnetonkaschools.org
952-401-4178

Jeri Braun
jeri.braun@minnetonkaschools.org
952-401-5685

Nicole Cretzmeyer
nicole.cretzmeyer@minnetonkaschools.org
952-401-5694

Julie Knight
julie.knight@minnetonkaschools.org
952-401-5669

Judy McClellan
judy.mcclellan@minnetonkaschools.org
952-401-5686

Jacqueline Oakes
jacqueline.oakes@minnetonkaschools.org
952-401-5644

Kelly Pederson
kelly.pederson@minnetonkaschools.org
952-401-5682

Kristen Spilane
kristen.spilane@minnetonkaschools.org
952-401-5680


Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
Christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Sarah Dittberner
Cilmi nafsiga dugsiga
sarah.dittberner@minnetonkaschools.org
952-401-4179

Alyssa Engdahl
Dhakhtarka Shaqada
alyssa.engdahl@minnetonkaschools.org
952-401-5644

Julie Hines
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
julie.hines@minnetonkaschools.org
952-401-5684

Kristen Laffe-Thao
Istaraatijiyad SEL
kristen.laffe-thao@minnetonkaschools.com
952-401-8114

Ismaaciil Karon
DAPE
ismail.karon@minnetonkaschools.org
952-401-5650

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda