Shaqaalaha Taakulaynta Groveland

Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Donna Dahl
Shaqaalaha Bulshada iskuulka
donna.dahl@minnetonkaschools.org
952-401-5558

Barb Kalczynski
Macallinka ELL
barbara.kalczynski@minnetonkaschools.org
952-401-3131

Tracey Hickey
Kalkaalisada Dugsiga
tracey.hickey@minnetonkaschools.org
952-401-5610

Anne Redfern
Khabiirka Akhriska
anne.redfern@minnetonkaschools.org
952-401-5587

Patty Stang
Kalkaalisada Dugsiga
patricia.stang@minnetonkaschools.org
952-401-5610


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Molly Bodnia
molly.bodnia@minnetonkaschools.org
952-401-5593

Jessica Stephens
jessica.stephens@minnetonkaschools.org
952-401-5587

Amy Lengeling
amy.lengeling@minnetonkaschools.org
952-401-5557

Jacqueline Oakes
jacqueline.oakes@minnetonkaschools.org
952-401-5605

Jessica Stephens
jessica.stephens@minnetonkaschools.org
952-401-5587

Emily Walz
emily.walz@minnetonkaschools.org
952-401-5593

Tricia Wollan
tricia.wollan@minnetonkaschools.org
952-401-5553


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
kristin.laughin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Chris Cohen
DAPE
christopher.cohen@minnetonkaschools.org
952-401-3128

Christine Denson
DAPE
christine.denson@minnetonkaschools.org
952-401-3128

Laurie Harkness
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
laurie.harkness@minnetonkaschools.org
952-401-5561

Dawn Torine
Dhakhtarka shaqada
subax.torine@minnetonkaschools.org
952-401-5561

Joann Vitztum-Komanecki
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
joann.vitztum-komanecki@minnetonkaschools.org
952-401-5561

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda