Shaqaalaha Taageerada Minnewashta

Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Kari Binning
Macallinka ELL
kari.binning@minnetonkaschools.org
952-401-5292

Mabel Crandell
Khabiirka Akhriska - Isbaanishka
mabel.crandell@minnetonkaschools.org
952-401-4197

Farrah Jennings
Lataliyaha iskuulka fasalka 3aad
farrah.jennings@minnetonkaschools.org
952-401-4194

Carrie Justinak
Khabiirka Akhriska / RTI
carrie.justinak@minnetonkaschools.org
952-401-5482

Andrea Rauk
Xisaabta RtI
Andrea.Rauk@minnetonkaschools.org
952-401-5543

Diane Severin
Kalkaalisada Dugsiga
diane.severin@minnetonkaschools.org
952-401-5486

Amy Shatava
Khabiirka Akhriska
amy.shatava@minnetonkaschools.org
952-401-5541

Kevin Wagner
Shaqaalaha Bulshada
kevin.wagner@minnetonkaschools.org
952-401-5536

Michelle Zilmer
Xisaabta iyo Akhriska RtI
michelle.zilmer@minnetonkaschools.org
952-401-5543


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Christin Berger
christin.berger@minnetonkaschools.org
952-401-4193

Caitlyn Brice
caitlyn.brice@minnetonkaschools.org
952-401-5538

Heather Garibaldi-Davis
Heather.Garibaldi-Davis@minnetonkaschools.org
952-401-5490

Carrie Justinak
carrie.justinak@minnetonkaschools.org
952-401-5544

Iimaanka Kasper
Rum.Muhlenbeck@minnetonkaschools.org
952-401-5480

Megan Ryan
megan.ryan@minnetonkaschools.org
952-401-5502

Julie Olson
Julie.Olson@minnetonkaschools.org
952-401-4134

Drew Simanton
Drew.Simanton@minnetonkaschools.org
952-401-5537


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ahkristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Jill Beuch
Axdigii Hore
Jill.Beuch@minnetonkaschools.org
952-401-5499

Julie Hines
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
julie.hines@minnetonkaschools.org
952-401-5491

Jamie Kondro
Cilmiga cilmu-nafsiga hadalka
Jamie.Kondro@minnetonkaschools.org
952-401-4193

Annie Mahoney
Cilmiga cilmu-nafsiga hadalka
Leighanne.Mahoney@minnetonkaschools.org
952-401-5536

Mandy Mattke
Cilminafsiyaqaanka iskuulka / lataliyaha
amanda.mattke@minnetonkaschools.org
952-401-5480

Jim Williams
DAPE
james.williams@minnetonkaschools.org
952-401-5476

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda