Shaqaalaha Taageerada MME

Lataliyeyaasha Dugsiga

Dawn Bruesehoff
Fasalka 6, magacyada dambe AU
dawn.bruesehoff@minnetonkaschools.org
952-401-5212

Tara Kamann
Fasalka 7, magacyada dambe AR
tara.kamann@minnetonkaschools.org
952-401-5211

Lindsay Stashek
Fasalka 8, magacyada dambe AU
lindsay.stashek@minnetonkaschools.org
952-401-5213

Matt Lichty
Fasalada 6 iyo 7, magacyada dambe VZ; Fasalka 8 magacyada dambe SZ / Dhismaha 504 Isuduwaha
matthew.lichty@minnetonkaschools.org
952-401-5215


Shaqaalaha Socdaalka Degmada

Tim Greeley
Baraha Indhoole / Araga La'aan - Degmada 112

Craig Horejsi
Bare Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhagoole Dhega adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay Teknolojiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka Jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta xagjirka ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallin Jir Ahaan Naafo u ah


Shaqaalaha Taageerada Dheeraadka ah

Anna Bjork
ELL Macalin
anna.bjork@minnetonkaschools.org
952-401-5229

Katie Klemme
Shaqaalaha Bulshada
katie.klemme@minnetonkaschools.org
952-401-5163

Kimberly Smith
Khabiirka Akhriska
kimberly.smith@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Hannah Coil
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
hannah.coil@minnetonkaschools.org
952-401-5197


Maareeyayaasha Kiiska Gaarka ah ee Waxbarashada

Christina Bruggman
christina.bruggman@minnetonkaschools.org
952-401-5248

Mary Burmesch
mary.burmesch@minnetonkaschools.org
952-401-5242

Kelly Diekemper
kelly.diekemper@minnetonkaschools.org
952-401-5257

Karin Firkus
karin.firkus@minnetonkaschools.org

Matt Gens
matthew.gens@minnetonkaschools.org
952-401-5245

Rachel Hanson
rachel.hanson@minnetonkaschools.org

Elizabeth Loyevskiy
elizabeth.loyevskiy@minnetonkaschools.org

Bart Meath
bart.meath@minnetonkaschools.org
952-401-5247

Alicia Reedy
alicia.reedy@minnetonkaschools.org
952-401-5181

Debbie Taylor
Guddoomiyaha Waaxda / maareeyaha kiiska
debbie.taylor@minnetonkaschools.org
952-401-5241

Monique Wiley
monique.wiley@minnetonkaschools.org
952-401-5240


Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah

Andrea Becker
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
andrea.becker@minnetonkaschools.org
952-401-5164

Sarah Dittberner
Cilmi nafsiga dugsiga
sarah.dittberner@minnetonkaschools.org
952-401-5164

Karin Tellekson
DAPE
karin.tellekson@minnetonkaschools.org
952-401-5223

Elizabeth Tiedemann
Istaraatijiyad SEL
elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda