Shaqaalaha Taageerada MME

La-taliyayaasha dugsiga

Lindsay Stashek
Fasalka 6, magacyada ugu dambeeya AU
lindsay.stashek@minnetonkaschools.org
952-401-5213

Dawn Bruesehoff
Fasalka 7aad, magaca ugu dambeeya AU
subaxdii.bruesehoff@minnetonkaschools.org
952-401-5212

Tara Kamann
Fasalka 8, magacyada ugu dambeeya AR
tara.kamann@minnetonkaschools.org
952-401-5211

Matt Lichty
Fasalada 6 iyo 7, magacyada ugu dambeeya VZ; Fasalka 8 Magacyadii ugu dambeeyay SZ / Dhismaha 504 Xiriiriyaha
matthew.lichty@minnetonkaschools.org
952-401-5215


Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Barb Kalczynski
Macallinka ELL
barbara.kalczynski@minnetonkaschools.org
952-401-5229

Katie Klemme
Shaqaalaha Bulshada
katie.klemme@minnetonkaschools.org
952-401-5163

Sandy O'Neil
Khabiirka Akhriska
sandy.oneil@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Jessica Stinchfield
Kalkaalisada Dugsiga
jessica.giebenhain@minnetonkaschools.org
952-401-5197


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Amy Bieber
Madaxa waaxda / maareeyaha kiiska
amy.bieber@minnetonkaschools.org
952-401-5241

Christina Bruggman

christina.bruggman@minnetonkaschools.org
952-401-5248

Maryan Burmesch
mary.burmesch@minnetonkaschools.org
952-401-5242

Kelly Diekemper
kelly.diekemper@minnetonkaschools.org
952-401-5257

Matt Gens
matthew.gens@minnetonkaschools.org
952-401-5245


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Sarah Dittberner
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
sarah.dittberner@minnetonkaschools.org
952-401-5164

Laurie Harkness
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
laurie.harkness@minnetonkaschools.org
952-401-5164

Karin Tellekson
DAPE
karin.tellekson@minnetonkaschools.org
952-401-5223

Elizabeth Tiedemann
Istaraatiijiyadda SEL
elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda