Shaqaalaha Taakulaynta Dhaadheer

Shaqaalaha wacyigalinta degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Michele Haabiil
Khabiirka Akhriska
michele.abel@minnetonkaschools.org
952-401-5447

Tatyana Fridman
Macallinka ELL
tatyana.fridman@minnetonkaschools.org
952-401-5449

Sue Rockers
Kalkaalisada Dugsiga
sue.rockers@minnetonkaschools.org
952-401-5456

Howard Siegel
Lataliyaha iskuulka
howard.siegel@minnetonkaschools.org
952-401-6900

Courtney Davis
Lataliyaha iskuulka
Courtney.davis@minnetonkaschools.org
952-401-5400

Liz Warden
Shaqaalaha bulshada
elizabeth.warden@minnetonkaschools.org
952-401-4123


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Jeannine Adair
jeannine.adair@minnetonkaschools.org
952-401-5452

Amy Butchert
amy.butchert@minnetonkaschools.org
952-401-5453

Krysta Hanson
krysta.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5453

Emma Boyum
emma.boyum@minnetonkaschools.org
952-401-5441

Mary Floto-Thompson
mary.flotothompson@minnetonkaschools.org
952-401-5411


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036

Julie Hines
Fududeeye
Julie.hines@minnetonkaschools.org
952-401-5446

Chrissy Kohout
DAPE
christine.kohout@minnetonkaschools.org
952-401-5409

Michelle Makres
Dhakhtarka shaqada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-5446

Kelli Rasmussen
DAPE
kelli.rasmussen@minnetonkaschools.org
952-401-5409

Melissa Rice
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
melissa.rice@minnetonkaschools.org
952-401-5451

Elizabeth Tiedemann
Istaraatiijiyadda SEL
elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda