Shaqaalaha Taageerada Ku-meelgaarka ah

Hogaaminta

Elisabeth Kallman
Isuduwaha Barnaamijka
952-928-6401

Kristin Laughlin
Xiriirka Degmada Minnetonka
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045


Shaqaalaha Socdaalka Degmada

Tim Greeley
Baraha Indhoole / Araga La'aan - Degmada 112

Craig Horejsi
Bare Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhagoole Dhega adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay Teknolojiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka Jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta xagjirka ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallin Jir Ahaan Naafo u ah


Shaqaalaha Taageerada Dheeraadka ah

Lisa deynta
Isuduwaha Khibrada Shaqada
Kala xiriir email ahaan
952-928-6404

Britta Nelson
Kalkaalisada Ku-meelgaarka Ku-meelgaarka ah
Kala xiriir email ahaan
952-928-6409


Maareeyayaasha Kiiska

Pauline Fetheroff
pauline.riza@minnetonkaschools.org
952-928-6414

Teresa Johnson
Kala xiriir email ahaan
952-928-6407

Tessa Hupp
Kala xiriir email ahaan
952-928-6408


SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda