Deeqda waxbarasho ee Gabdhaha

Deeqda waxbarasho ee Gabdhaha

Deeqda waxbarasho ee Girl Scouts waxaa la aasaasay 2018 by Betty Shaw si loo aqoonsado qof sarsare oo soo bandhigay khibradaha adeegga bulshada ee tusaale wanaagsan iyada oo loo marayo Girl Scouts. Hal deeq-waxbarasho oo kulleej ayaa heli kara May sanadkasta Minnetonka Dugsi Sare sare sanadkiiba kaasoo si weyn uga qeybqaatay Girl Scouts.


Codsadayaasha daneynaya ayaa dalban kara iyagoo u maraya arjiga deeq waxbarasho ee MHS ee deegaanka. La xiriir Xafiiska La-talinta Kuliyada Dugsiga Sare ee Minnetonka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Qaatayaasha deeqda waxbarasho ee hore

  • 2019 - Faith Robinson iyo Megan Watras
  • 2018 - Amanda Tahnk-Johnson

 

Girl_Scout_Service_Scholarship_2018_v3

Qaatalaha deeqda waxbarasho ee 2018 Amanda Tahnk-Johnson oo ay la socoto Betty Shaw.