Kaararka Xiddigaha

TODDOBAADKA MACALLINKA TODDOBAADKA 2020
Meey 4-Mee - 8 Meey

Ogeysii macallinkaaga inay yihiin STAR adoo u diraya e-gram shaqsiyeedka aasaasiga ah

Waxaad tahay Xiddig

Dalbo e-gram “Waxaad Tahay Xiddig” e-mayl laga bilaabo Abriil 28-deeda illaa Maajo 7-deeda oo Mu'asasadu waxay kuugu soo diri doontaa adiga magacaaga farriin shaqsiyeed. 

Tabarucidu waxay ka bilaabataa $ 5.00 - Guji HALKAN si aad u dalbato.

 

Dhamaan waxay Soo Bandhigaan Barnaamijka Deeqda Macallinka