Coronavirus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ku saabsan Qorshaha Jawaabta

Qorshahan wax looga qabanayo shil kasta oo Coronavirus ah waxaa loogu talagalay in loogu adeego danaha ugu wanaagsan ee ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska. 
 

Sanad Dugsiyeedka 2020-21

La cusbooneysiiyay Ogosto 19, 2020

Bishii Ogosto 6, 2020, Iskuulka Minnetonka waxaa lasiiyay toddobo xaalado oo ku saabsan bilowga sanad dugsiyeedka 2020-21 waxaana si wadajir ah loogu codeeyay in la ansaxiyo ikhtiyaarka barashada iskuullada. Qorshuhu wuxuu diiradda saarayaa, marka ugu horreysa, oo ku saabsan bixinta jawi nabdoon dhammaan ardayda iyo shaqaalaha ka dhex dhici doona dhismayaashayada. Qoysaska aan ku kalsoonayn wax-barashada shaqsiyeed waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan ikhtiyaar ikhtiyaar elektaroonig ah. Ujeeddada ayaa ah in la hubiyo in qoys kasta uu awoodo inuu sameeyo doorashada ugu habboon iyaga.

Fiiri Qorshaha Dib-ugu-noqoshada 2020 ee Qorshaha Dugsiga

Tilmaamaha guud ee Caafimaadka & Nabdoonaanta * ee Wax-barashada Qofka

Degmadu waxay u arkeysaa caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha inay tahay ahmiyada koowaad. Hoos waxaa ku yaal tilmaamaha hadda jira ee aan bilaabeyn doonno si aan u helno jawi nabadgelyo leh dhammaan.

* Fadlan la soco tilmaamahan inay sii socon doonaan cusboonaysiinta maadaama aan waxbadan ka baranno Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH). Tilmaamaha waxay ku saleysnaan doonaan talooyinka MDH, kuwaas oo wax beddeli kara oo wax beddeli kara. Waxaan ula jaan qaadi doonnaa si isku mid ah.

Adeegyada Degmada

Sawirro

Degmadu waxay aragtay dhowr su'aalood oo ku saleysan seenyaale. Si aad u siiso waxoogaa cadeyn ah qoysaska iyo shaqaalaha, waa kuwan jawaabaha hadda jira ee ku saabsan xaaladaha noocaas ah. Fadlan la soco, macluumaadkan waxaa laga yaabaa in la beddelo iyadoo CDC iyo MDH ay cusboonaysiinayaan tilmaamaha iyo talooyinka iskuulada.