Coronavirus (COVID-19) Qorshe Jawaab

* "Tirada Guud ee Ardayda" waxaa loola jeedaa wadarta tirada ardayda dhigata Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka

Sanad Dugsiyeedka 2020-21

Guddiga Dugsiga Minnetonka wuxuu ansixiyay qorshaha hoose bilowga Sannad Dugsiyeedka 2020-21. Qorshuhu wuxuu diiradda saarayaa, ugu horrayn, uguna horreeya, bixinta jawi aamin ah dhammaan ardayda iyo shaqaalaha ka mid noqon doona dhismayaashayada. Qoysaska aan ku qanacsanayn barashada shaqsiyan waxay awoodi doonaan inay doortaan ikhtiyaar elektaroonig ah. Ujeeddadu waa in la hubiyo in qoys walba uu awood u leeyahay inuu sameeyo xulashada ugu habboon iyaga.

Fiiri Qorshaha Dib-ugu-noqoshada 2020 ee Qorshaha Dugsiga

Tilmaamaha guud ee Caafimaadka & Nabdoonaanta * ee Wax-barashada Qofka

Degmadu waxay u arkeysaa caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha inay tahay ahmiyada koowaad. Hoos waxaa ku yaal tilmaamaha hadda jira ee aan bilaabeyn doonno si aan u helno jawi nabadgelyo leh dhammaan.

* Fadlan la soco tilmaamahan inay sii socon doonaan cusboonaysiinta maadaama aan waxbadan ka baranno Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH). Tilmaamaha waxay ku saleysnaan doonaan talooyinka MDH, kuwaas oo wax beddeli kara oo wax beddeli kara. Waxaan ula jaan qaadi doonnaa si isku mid ah.

Adeegyada Degmada

Nala soo xiriir

Qorshaha Jawaabta COVID-19