Xiriiryada

Dastuur

1 2 3 10 > oo muujinaya 1 - 20 ka mid ah 188 xubnood

Jeannine Adair

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Jessica Anderson

Cinwaannada: Shahaadada Asha, Macallinka Hadalka
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuul: 952-401-6950

Ramona Anderson

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Samantha Bauchle

Cinwaannada: Macallinka Barashada Jidh-dhiska, In ka badan Macallinka Casaanka, Macallinka Phy Ed-ga ah ee La Habeeyay
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: waxbarashada bulshada, waxbarashada jimicsiga, waxbarashada gaarka ah
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Patricia Bazany

Cinwaannada: Ilmaha Hore ee Gaarka ah Ed Para
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxaha: Ecse
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Lisa Beal

Cinwaannada: Ilmaha Hore ee Gaarka ah Ed Para
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxaha: Ecse
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Andrea Becker

Cinwaannada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Meghan Becker

Cinwaanada: Macalinka Waxbarshada Gaarka ah, Madaxa Wiilasha iskutallaabta, Macalinka Akhriska ee Wilson
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah, Adeegyada Taakulaynta Ardayda, Tababaraha 809, Tababaraha 969, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 989
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Leah Beman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Christin Berger

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Jill Beuch

Cinwaannada : Occ Therapist, Nbc-Ot Certification
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Bariga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Amy Bieber

Cinwaanada: Macalinka waxbarashada gaarka ah, Macalinka waxbarashada gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Manhajka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Maryan Beth Bloom

Cinwaannada : Fududeynta Kheyraadka Kheyraadka Qoyska ee Ecse.
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800

Molly Bodnia

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Susan Bonnema

Cinwaannada: Macallinka Hadalka
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Hoose ee Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsiga: 952-401-5650

Christine Breen

Cinwaannada: Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Caitlyn Brice

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Erin Brown

Cinwaannada: Shaqaalaha Bulshada
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Rochelle Brown

Cinwaannada: Macallinka Gaarka ah ee Ilmaha Hore
Doorarka: Kuliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6800