Xiriirada

Ansixin

1 2 3 9 > oo muujinaya 1 - 20 ka mid ah 175 xubnood

Jeannine Adair

Cinwaanada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Jessica Anderson

Cinwaanada: Shahaadada Caasha, Macallinka Hadalka
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Clear Springs Elementary
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6950

Ramona Anderson

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Samantha Bauchle

Cinwaannada: Macallinka 'Phy Ed' oo la waafajiyay, Macallin Ka Fiican Pink, Macallinka Barashada Jirka
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Jimicsiga, Waxbarashada Gaarka ah
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900

Patricia Bazany

Cinwaanada: Ilmaha Hore ee Gaarka ah Ed Para
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Ecse
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Lisa Beal

Cinwaanada: Ilmaha Hore ee Gaarka ah Ed Para
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Ecse
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Andrea Becker

Cinwaanada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Groveland Elementary, Minnetonka Middle School East
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5600

Meghan Becker

Cinwaanada: Macalinka Waxbarshada Gaarka ah, Madaxa Wiilasha iskutallaabta, Macalinka Akhriska ee Wilson
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Xirfadaha / Akhriska Aasaasiga ah, Adeegyada Taakulaynta Ardayda, Tababaraha 809, Tababaraha 969, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 989, Tababaraha 991, Tababaraha 992, Tababaraha 994
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Leah Beman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Sare
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5400

Christin Berger

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Jill Beuch

Cinwaanada: Takhtarka Occ, Shahaadada Nbc-Ot
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Minnewashta Elementary, Minnetonka Middle School East
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Amy Bieber

Cinwaanada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah, Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda, Manhajka
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5700

Susan Bonnema

Cinwaano: Macallin Hadal
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Elementary Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5650

Christine Breen

Cinwaanada: Agaasimaha Fulinta Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5000

Caitlyn Brice

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5500

Jennifer Briesemeister

Cinwaanada: Minnetonka Preschool Para, Ilmaha Hore Gaarka ah Ed Para
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Ecfe, Ecse
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Erin Brown

Cinwaanada: Shaqaalaha Bulshada
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-5300

Rochelle Brown

Cinwaanada: Macallinka Ed Gaarka ah ee Cunugga Hore
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6800

Kristen Bruckschen

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Doorka: Kulliyadda & Shaqaalaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:
Lambarada taleefanka:
Dugsiga: 952-401-6900