Xiriiryada

Constituent

1 2 3 9 > showing 1 - 20 of 174 constituents

Jeannine Adair

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5400

Susanne Alexander

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Aad u Yaqaan
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Jessica Anderson

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6950

Ramona Anderson

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5700

Samantha Bauchle

Titles: More Than Pink Instructor, Adapted Phy Ed Teacher, Physical Education Teacher
Roles: Faculty & Staff
Locations: Deephaven Elementary, Minnetonka Community Education Center
Departments: Community Education, Physical Education, Special Education
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Patricia Bazany

Titles: Early Child Special Ed Para
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Departments: Ecse
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Lisa Beal

Titles: Early Child Special Ed Para
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Departments: Ecse
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Meghan Becker

Cinwaannada: Gabdhaha Isboortiga Asst, Macallinka Waxbarashada Gaarka ah, Macallinka Aqrinta Wilson
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Xirfadaha Aasaaska ah / Akhriska, Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababaraha 809, Tababaraha 969, Tababaraha 975, Tababaraha 979, Tababaraha 983, Tababaraha 987, Tababaraha 987
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Christin Berger

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Jill Beuch

Cinwaannada : Occ Therapist, Nbc-Ot Certification
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta, Bariga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Amy Bieber

Cinwaanada: Macalinka waxbarashada gaarka ah, Macalinka waxbarashada gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Bariga Dhexe ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Manhajka
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200

Maryan Beth Bloom

Cinwaannada : Fududeeynta Kheyraadka Kheyraadka Qoyska ee Ecse.
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Molly Bodnia

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5600

Susan Bonnema

Cinwaannada: Macallinka Hadalka
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Hoose ee Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5650

Christine Breen

Cinwaanada: Agaasimaha Adeegyada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Xarunta Adeegga Degmada
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5000

Caitlyn Brice

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose Minnewashta
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5500

Erin Brown

Cinwaannada: Shaqaalaha Bulshada
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-5300

Rochelle Brown

Cinwaannada: Macallinka Gaarka ah ee Ilmaha Hore
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Iskuulka: 952-401-6800

Kristen Bruckschen

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-6900

Christina Bruggman

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Roles: Faculty & Staff
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Excelsior, Minnetonka Middle East East
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Ka-sareeya
Emayl:
Nambarada Telefoonada:
Dugsi: 952-401-5200