Ogeysiisyada Sharciga

  • Nidaamyada Xaddidan . Faahfaahinta ku saabsan qorshaha Dugsiyada Minnetonka 'ee u hogaansanaanta Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyo qodobbada sharciga ee Gobolka Minnesota ee la xiriira qabashada jirka iyo go'doominta

  • Takoorida Naafonimada Ardayda. Ujeedada siyaasaddan waa in laga ilaaliyo ardayda naafada ah takoorka ku saleysan naafonimada iyo in la aqoonsado oo la qiimeeyo bartayaasha, iyadoo ujeedadu tahay Qeybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta ee 1973 (Qeybta 504), u baahan adeegyo gaar ah, hoy, ama barnaamijyo si ardaydaas oo kale ay u helaan waxbarasho guud oo bilaash ah oo ku habboon.


Nala soo xiriir

Christine Breen
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Gaarka ah iyo EL
Groveland, Meelo Mucjiso ah, MHS
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036