Kheyraadka waalidka

Waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta ardayda waxbarashada gaarka ah inay door firfircoon ka qaataan qorsheynta waxbarashada cunuggaaga iyo nidaamka IEP. Cilmi baaris ayaa muujisay in carruurta iyo iskuulada labadaba ay ka faa'iideystaan ku lug lahaanshaha waalidka.

Waalidku waxay had iyo jeer qabaan su'aalo ku saabsan wareejinta nidaamka waxbarashada gaarka ah. Ujeeddada degelkani waa inay ku siiso macluumaad waxtar leh oo loo baahan yahay si loogu doodo cunuggaaga baahi waxbarasho gaar ah.

Bogag Caawinaad leh

Macluumaadka La Soo Dejisan Karo

Barnaamijyada Bulshada

  • Qaybta Adeegyada Baxnaaninta : Waxay ka caawisaa dadka naafada ah inay u diyaar garoobaan, u helaan oo u hayaan shaqo, iyo taakuleynta nolol madax-bannaan.
  • Mashruuca SOAR : Bixinta dadka waaweyn ee naafada ah fursad ay uga qeybgalaan barnaamijyada waxbarashada bulshada.
  • U AKHRISO Kheyraadka : Bixinta adeegyo qaas ah oo loogu talagalay madax-bannaanida, ka-qeybgalka bulshada iyo wanaagsanaanta jirka iyo maskaxda.
  • Ciyaaraha Olambikada Gaarka ah ee Minnesota : Bixinta tababar isboorti oo sanadka oo dhan ah iyo dhacdooyin 17 isboorti oo nooca Olimbikada ah da 'kasta iyo heerar xirfadeed.

  Xiriiriyaha Dhaqanka

  Ilmo kasta oo ku nool Minnesota wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho dowladeed oo bilaash ah oo ku habboon. Iskuulada ku yaal gobolka Minnesota waxaa ku waajib ah sharci ahaan inay si sax ah u aqoonsadaan caruurta iyo dhalinyarada naafada ah. Iskuulada waxaa sidoo kale laga rabaa inay u fidiyaan xiriiriye dhaqameed qoysaska sida loogu baahdo. Haddii la codsado, xiriiriyaha dhaqanka ayaa lagu dari karaa shirarka laga yaabo inay ku lug yeeshaan wadahadal ku saabsan u-diritaannada adeegyada khaaska ah sida waxbarashada gaarka ah. Xiriiriyaha dhaqanka ayaa waliba lagu dari karaa kulamada ardaydaas horeyba u helay adeegyada gaarka ah.

  Xiriirinta dhaqanka waxaa lagu qeexaa inuu yahay qof isku jinsi ah, dhaqankiisa, dhaqankiisa, ama asal ahaan luuqad ahaan ah ardeyga:

  • Waxay siisaa macluumaad kooxda Qorshaha Waxbarshada Shaqsiyadeed (IEP) oo ku saabsan jinsiyadda ardayga, dhaqankiisa, dhaqankiisa, iyo asalka luqadeed.
  • Waxay ku caawisaa kooxda IEP fahamka sida midab, dhaqan, dhaqan iyo dhaqan ahaaneed ay saameyn ugu yeeshaan horumarka waxbarashada.
  • Waxay fududeysaa fahamka ardayga iyo ka qeybgalka nidaamka waxbarashada gaarka ah.

  Haddii qof isku jinsi, dhaqan ah, dhaqan ahaan, ama asal ahaan luuqad ahaan ardey ahaan aan la heli karin, markaa qof aqoon u leh ardayga asalkiisa, dhaqankiisa, dhaqankiisa, iyo asalka luqadda ayaa u dhaqmi kara sidii xiriiriye dhaqameed ( Sharciga Minnesota 3525.0200).