Kala guurka

Transition Plus waa barnaamij wada jir ah oo ay iska kaashanayaan degmooyinka iskuullada Minnetonka, Hopkins iyo St. Louis Park oo la shaqeeya da 'yarta naafada ah ee da'doodu tahay 18 ilaa 21.

Waxaan ku takhasusay meelaha kalaguurka oo ardayda ugu diyaariya nolol madaxbanaan:

  • Shaqooyinka iyo tababarka shaqada
  • Madadaalada iyo firaaqada
  • Kaqeybgalka bulshada
  • Nolol madax banaan
  • Dugsiga sare / qorsheynta dugsiga kadib

Iyada oo la adeegsanayo hanaanka kooxda IEP, Adeegyada Kalaguurka ayaa ardayda ka caawiya sidii ay u gaari lahaayeen himilooyinkooda iyagoo siinaya tilmaamo gaar ah, tababar, iyo taageero. Ardeydu waxay marin u heli karaan nashaadaadyada horumarinta-xirfadeed ee loogu talagalay inay kaafiyaan baahiyahooda shaqsiyadeed ee shanta meelood ee kor ku xusan.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045