Nagu saabsan

Hoos waxaa ku yaal jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan Transition Plus.

Sidee ilmahayga yar-yar ee qaangaarka ahi ugu qalmo Transition Plus?

Si loo helo adeegyada Transition Plus, ardaydu waa inay:

 • Hayso IEP firfircoon (Qorshaha Waxbarshada Shakhsiyeed ee adeegyada waxbarashada gaarka ah)
 • Yeelo yoolal iyo baahiyo tilmaam shanta aag ee kala guurka
 • Dhameystireen sanad dugsiyeedkoodii dugsiga sare
 • Da'daadu u dhexeyso 18 ilaa 21 jir

Sidee loo bixiyaa adeegyada Transition Plus?

Transition Plus waa barnaamij ku saleysan bulshada. Iskaashiyada waxaa ka mid ah:

 • Wakaaladaha bulshada
 • Kuliyadaha Bulshada iyo Farsamada
 • Adeegyada Dhaqancelinta Xirfadeed
 • Adeegyada Aadanaha ee Degmada Hennepin
 • Wada-hawlgalayaasha ganacsiga maxalliga ah

Maxay yihiin adeegyada ay Transition Plus bixiso?

Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah fursadaha iyo adeegyada aan bixinno:

 • Sahaminta Xirfadaha iyada oo loo marayo aqoon-isweydaarsiga khibradda shaqada iyo taageerada Isuduwaha Shaqada
 • Kaqeybgalka bulshada iyada oo loo marayo sahamin iyo qorsheyn, shaqsi ahaan iyo koox ahaanba
 • Khibrad shaqo jaaliyadeed iyo fursado iskaa wax u qabso (Taageerada tababaraha shaqada oo xadidan sidoo kale waa la heli karaa)
 • Sahaminta dugsiga sare kadib, oo ay kujirto koorsooyinka dariiqa wadada kuliyada farsamada ee Hennepin
 • Madadaalada iyo wakhtiga firaaqada, oo ay ku jiraan dibedda bulshada
 • Tababbarka gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan taageerada daraasadda ee ruqsadda darawalnimada
 • Hawlaha horumarinta-xirfadeed waxay diiradda saareen shanta qaybood ee kala-guurka oo ku saleysan baahiyaha shaqsiyeed ee ardayda diiwaangashan

Ilmahaygu ma heli doonaa dibloomada dugsiga sare haddii isagu ama iyadu ay ka qaybgalaan Transition Plus?

Dibloomooyin ayaa loo qabtay ardayda dooratay inay xaadiraan Transition Plus. Waxay ka qeyb geli karaan xafladaha qalin-jabinta iyaga iyo fasalkooda, laakiin waxay ku laaban doonaan dugsiga dayrta si ay u sii wataan waxbarashadooda iyadoo lagu saleynayo baahiyaha kala-guurka ah ee lagu muujiyay IEP-ga. Ardaydu waxay kasban karaan dibloomadooda dhammaystirka yoolalka waxbarashada shaqsiga ah, halkii ay ka dhammayn lahaayeen dhibcaha. Marka kooxda IEP ay go'aamiso in himilooyinka IEP la gaadhay, ardaygu wuu qaadan karaa dibloomadiisa ama dibloomaheeda.

Wixii macluumaad dheeraad ah:

Wac Elisabeth Kallman, Isuduwaha Barnaamijka Transition Plus iyo Shaqaalaha Bulshada, lambarka 952-928-6401.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045