Nagu saabsan

Hoos waxaa ku yaal jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan Kala-guurka.

Sidee ilmahayga qaangaarka ah ugu qalmaa Transition Plus?

Si loo helo adeegyada Kala-guurka, ardayda waa inay:

 • Hayso IEP firfircoon (Qorshe waxbarasho Shaqsiyeed xagga adeegyada waxbarashada gaarka ah)
 • Hayso himilooyin iyo baahiyo lagu muujiyey shanta meelood ee kala-guurka
 • Waxay dhammeeyeen sanad dugsiyeedkooda sare
 • Ahaato inta u dhexeysa da'da 18 iyo 21

Sidee loo bixiyaa adeegyada Kalaguurka?

Kala-guurka Plus waa barnaamij ku saleysan bulshada. Iskaashiga waxaa ka mid ah:

 • Hay'adaha bulshada
 • Kuleejooyinka Bulshada iyo Farsamada
 • Adeegyada dhaqan celinta xirfadda
 • Adeegyada Aadanaha ee Degmada Hennepin
 • Wada-hawlgalayaasha ganacsiga maxalliga ah

Adeegyo noocee ah ayay Transition Plus bixiso?

Waa kuwaan tusaalooyinka qaarkood ee fursadaha iyo adeegyada aan bixinno:

 • Sahaminta xirfadda iyada oo loo marayo aqoon isweydaarsiga shaqada iyo taageerada Isuduwaha Shaqada
 • Kaqeybgalka bulshada iyadoo loo marayo sahaminta iyo qorsheynta, shaqsi ahaan ama koox ahaan
 • Khibradaha shaqada bulshada iyo fursadaha iskaa wax u qabso (taageero shaqo xaddidan ayaa sidoo kale la heli karaa)
 • Sahaminta dugsiga sare kadib, oo ay kujirto koorsooyinka Wadooyinka Farsamada ee Hennepin
 • Madadaalada iyo firaaqada, oo ay kujirto safarada bulshada
 • Tababbarka gaadiidka dadweynaha, oo ay kujirto taageerada daraasadda ee ruqsadda darawalnimada
 • Hawlaha horumarinta xirfadaha waxay diiradda saareen shanta meelood ee kala guurka waxayna ku saleysan yihiin baahida shaqsiyadeed ee ardayda isqorey

Ilmahaygu ma heli doonaa diblooma dugsiga sare haddii isagu ama iyadu ay ka qaybgasho Transition Plus?

Dibloomooyin ayaa loo hayaa ardayda doorta inay dhigtaan Xilliga Kala-guurka. Way ka qeybqaadan karaan xafladaha qalin jabinta fasalkooda, laakiin waxay ku laaban doonaan dugsiga dayrta si ay u sii wataan waxbarashadooda ku saleysan baahiyaha kala guurka ee lagu muujiyay IEP-ga. Ardayda ayaa laga yaabaa inay ku guuleystaan dibloomaasiyadooda markay dhammaystiraan himilooyinkooda IEP, halkii ay ka dhammayn lahaayeen dhibcaha. Mar haddii kooxda IEP ay go'aamiyaan in himilooyinkii IEP la dhammaystiray, ardaygu wuu qaadan karaa dibloomahiisa / eeda.

Macluumaad dheeri ah:

Wac Elisabeth Kallman, Isku-duwaha Barnaamijka Kala-guurista iyo Shaqaalaha Bulshada, taleefanka 952-928-6401.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045