Meelaha Kala Guurka

Bulshada


Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay kaqeybqaataan bulshadooda iyadoo loo marayo khibradaha iskaa wax u qabso iyo waxqabadyada.

Wax dheeri ah baro

Xirfadaha Nolol Maalmeedka


Transition Plus waxay bixisaa fasalo kala duwan oo ka hadlaya xirfadaha nolol maalmeedka iyo madaxbanaan.

Wax dheeri ah baro

Shaqaalaynta


Iyada oo ku saleysan barashada shaqada, ardayda waxay fursad u leeyihiin inay kordhiyaan heerkooda xirfadaha goobta shaqada ee bulshada.

Wax dheeri ah baro

Secondary Post


Ardayda kumeelgaarka ah ee loo yaqaan Transition Plus waxay aadi karaan Barnaamijka Wadooyinka ee loo maro Hennepin Technical College Pathways, Minneapolis Community and Technical College ama Normandale Community College.

Wax dheeri ah baro

Madadaalada iyo Wakhtiga firaaqada


Waxqabadyada loogu talagalay ardayda ku saleysan bulshada waxaa qorsheeya ardayda Rec / Leisure Committee.

Wax dheeri ah baro