Aagagga Kala-guurka

Bulsho


Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay kaqeybgalaan beeshooda iyadoo loo marayo khibradaha iskaa wax u qabso iyo nashaadaadyada.

Wax dheeri ah baro

Xirfadaha Nolol Maalmeedka


Kala-guurka Plus wuxuu bixiyaa casharo kala duwan oo kahadlaya xirfadaha nolol maalmeedka iyo madaxbanaanida.

Wax dheeri ah baro

Shaqada


Iyaga oo leh barashada ku saleysan shaqada, ardayda waxay fursad u leeyihiin inay kordhiyaan heerka xirfadooda goobta shaqada ee bulshada dhexdeeda.

Wax dheeri ah baro

Dugsi Sare


Ardayda Transition Plus waxay dhigan karaan Barnaamijka Wadooyinka Farsamada ee Hennepin, Kuliyada Farsamada iyo Kuliyada Farsamada ama Kuliyadaha Bulshada ee Normandale.

Wax dheeri ah baro

Madadaalada iyo Waqtiga firaaqada


Hawlaha loogu talagalay ardayda ku saleysan bulshada ayaa waxaa qorsheeya ardayga loo qoondeeyay guddiga / madadaalada.

Wax dheeri ah baro