Bulsho

Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay kaqeybgalaan bulshada dhexdeeda khibradaha iskaa wax u qabso iyo ku lug lahaanshaha nashaadaadyo muhiim u ah koritaanka shaqsiyadooda. Ardayda ayaa laga yaabaa inay tabaruc uga shaqeeyaan lacag-aruurinta Emillada Bowls, caleenta rakhiis ee loogu talagalay dadka waayeelka ah ama ku martiqaada marti-ka-hadlayaasha inay soo bandhigaan Transition Plus. Ardayda ayaa ku tababbarta ku tababbarashada gaadiidka dadweynaha, ballamaha bulshada dhexdeeda, sameynta boos celin ama raadinaya kooxaha bulshada ee ay ku biiri karaan.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045