Xirfadaha Nolol Maalmeedka

Kala-guurka Plus wuxuu bixiyaa casharo kala duwan oo kahadlaya xirfadaha nolol maalmeedka iyo madaxbanaanida. Fadlan eeg ikhtiyaarada koorsooyinka ee sharraxaadda fasallada inta badan lagu bixiyo T +. Ardaydu waxay iska qori doonaan fasallo ku saleysan baahiyaha kala-guurka ee la aqoonsaday iyo yoolalka IEP.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045