Shaqada

Iyagoo adeegsanaya barashada ku saleysan shaqada, ardayda waxay fursad u leeyihiin inay kordhiyaan heerka xirfadooda goobta shaqada ee bulshada dhexdeeda. Waxaan abaabulnaa goobo kala jaad jaad ah oo kala duwan sida shaqooyinka tartanka, goobaha iskaa wax u qabso, hoos u dhaca shaqada iyo tababbarka. Tababbarka shaqada, hadba sida loogu baahdo, waxay taageeraan ardayda. Ardayda waxay kaqeyb gali doonaan fasal Seminar shaqo oo diirada saaraya dhaqan wanaagsana goobta shaqada. Martida ku hadasha waxay bixiyaan mowduucyo kala duwan oo la xiriira goobta shaqada.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045