Dugsi Sare

Ardayda Transition Plus waxay dhigan karaan Barnaamijka Wadooyinka Farsamada ee Hennepin, Kuliyada Farsamada iyo Kuliyada Farsamada ama Kuliyadaha Bulshada ee Normandale. Ardayda iyo maamulaha kiiskooda ayaa ka wada xaajoonaya ikhtiyaarada jira ee ku saleysan aasaaska kuliyada kasta. Ardayda waxay u baahan yihiin inay helaan gaadiid iyaga u gaar ah markay u gudbayaan bulshada kulleejada. Fasalada taageerada shaqaguriga waxaa loo heli karaa ardayda, iyo sidoo kale waqtiyada barashada madaxbanaan. Transition Plus waxay heshiis la gashey Hennepin Technical College, ee ardayda xiiseyneysa sahaminta xirfadaha shaqo. Ardayda xiiseyneysa heerarka kale ee daraasadda waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in HTC uusan taageerin ikhtiyaarada PSEO laakiin ardayda ayaa qaadan kara fasalo si madaxbanaan dhaqaalahooda. Kooxda IEP ee ardaygu waa inay kala munaaqashoodaan dhammaan xulashooyinka iyo xulashooyinka ku habboon xiriiriyaha T + Kuliyadda, Deni Hooker, kahor diiwaangelinta fasallada. Baahiyaha, yoolalka iyo ujeeddooyinka ee dugsiga sare kadib waa inay qayb ka ahaadaan IEP-ga ardayga oo ay si toos ah ula xiriiraan yoolalka shaqada ee madaxa-bannaan.

Marka loo eego Waaxda Waxbarashada Minnesota, Ikhtiyaariyada Diiwaangelinta Dugsiga Sare kadib (PSEO) waxaa lagu qeexay sida soo socota:

Fursadaha Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO) waxay u oggolaaneysaa ardayda dugsiga sare iyo waayeelka inay ku qaataan koorsooyin, waqti buuxa ama waqti-dhiman, dugsiga sare kadib dhibcaha dugsiga sare. Ku xir Waaxda Waxbarashada Minnesota adoo gujinaya isku xirka sanduuqa kheyraadka.

Xulashadani MA Furan tahay arday kasta ee T + lagana yaabo in aanu u ahayn ikhtiyaarka saxda ah ee dhammaan ardayda u-qalma PSEO. Kooxda IEP ee ardaygu waa inay la xiriiraan Xiriiriyaha T + Kuliyadda si loo go'aamiyo u qalmidda ku saleysan shuruudaha hay'ad kasta ee waxbarasho iyo dariiqa ku habboon ee baahida shaqsiyeed ee ardayga. Waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado in ardaydu ay iska diiwaangeliyaan fasalka 'Post-Secondary Prep fasalka' ee T + kahor inta aysan dhigan barnaamijka 'Post-Secondary'. In la dhiso xiriir lala yeesho xiriiriyaha kuliyada ee T + waxay fure u tahay guusha ardayda jaamacadda.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045