Secondary Post

Ardayda kumeelgaarka ah ee loo yaqaan Transition Plus waxay aadi karaan Barnaamijka Wadooyinka ee loo maro Hennepin Technical College Pathways, Minneapolis Community and Technical College ama Normandale Community College. Ardayda iyo maareeyaha kiiskooda waxay ka wada hadlaan ikhtiyaarrada la heli karo iyadoo lagu saleynayo shuruudaha kulliyad kasta. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay helaan gaadiid iyaga u gaar ah markay u gudbayaan bulshada kuleejka. Fasallada taageerada casharrada guriga ayaa laga heli karaa ardayda, iyo sidoo kale xilliyada waxbarasho ee madaxbannaan. Transition Plus waxay heshiis qandaraas la gashay Hennepin Technical College, oo loogu talagalay ardayda danaynaysa dariiqooyinka sahaminta xirfadaha. Ardayda xiiseyneysa heerarka kale ee waxbarashada waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in HTC aysan taageerin xulashooyinka PSEO laakiin ardayda waxay u qaadan karaan fasalo si madaxbanaan dhaqaalahooda. Kooxda IEP-ga ardaygu waa inay kala hadlaan dhammaan xulashooyinka la heli karo oo ku habboon TL Xiriiriyaha Kulliyadda, Deni Hooker, ka hor intaan la is diiwaangelin fasallada. Baahiyaha, yoolalka iyo ujeeddooyinka aagga dugsiga sare waa inay ka mid noqdaan IEP-ga ardayga oo ay si toos ah ula xiriiraan himilada shaqaalaynta madaxbannaan.

Sida laga soo xigtay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, Ikhtiyaarada Isqorista Dugsiga Sare kadib (PSEO) waxaa lagu qeexay sida soo socota:

Ikhtiyaariyada Isqorista Dugsiga Sare (PSEO) waxay u oggolaaneysaa ardayda dugsiga sare iyo waayeelka inay qaataan koorsooyin, waqti buuxa ama waqti dhiman ah, oo ay ka dhigayaan machad dugsi sare kadib si ay u helaan dhibcaha dugsiga sare. Ku xidhnow Waaxda Waxbarashada ee Minnesota adoo gujinaya xiriiriyaha sanduuqa kheyraadka.

Ikhtiyaarkan ayaan u furanayn arday kasta oo dhigta T + mana noqon karto ikhtiyaarka saxda ah ee dhammaan ardayda u-qalma PSEO. Kooxda IEP ee ardayga waa inay la jaanqaadaan Xiriirka T + Kulleejada si loo go'aamiyo u-qalmitaanka iyadoo lagu saleynayo shuruudaha machad kasta iyo dariiqa ku habboon ee loogu talagalay baahida shaqsiyeed ee ardayga. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in ardaydu ay iska diiwaangeliyaan fasalka u diyaar garowga Dugsiga Sare ee T + ka hor inta aysan xaadirin barnaamijka Dugsiga Sare kadib. Dhisida xiriir lala yeesho xiriiriyaha kulleejada ee T + ayaa fure u ah guusha ardayda ku jirta xerada.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045