Madadaalada iyo Wakhtiga firaaqada

Waxqabadyada loogu talagalay ardayda ku saleysan bulshada waxaa qorsheeya ardayda Rec / Leisure Committee. Waxqabadyada waxaa loo xushay inay matalaan xaaladaha madax-bannaan ee dadka waaweyn. Caadi ahaan waxaa jira laba waxqabad usbuuc kasta oo ardayda siiya ikhtiyaar ku saleysan dookhooda shaqsiyeed. Ardaydu waxay iska diiwaangeliyaan nashaadaadka ay rabaan inay sahamiyaan. Hawlaha waxaa loo qorsheeyay si horumarsan si ay awood ugu yeeshaan kaqeybgal badan. Taageerada shaqaaluhu waxay siisaa xulashooyin kaladuwan haddii kooxdu rabto inay kala jabaan oo ay sahamiyaan fursado kale oo ku dhexyaal meesha loogu talagalay bulshada dhexdeeda. Kharashaadka hawshu waxay kuxirantahay doorashada laakiin waa looyareeyaa uguyaraan. Bannaanka lacag la'aanta ah ayaa sidoo kale la baaraa sidoo kale.

Waxqabadyada loogu talagalay ardayda ku saleysan Xarunta waxaa ka mid noqon kara bowling, jimicsi, xafladaha fasaxa, ama dibad baxyo ballaaran oo kooxeed oo loo aado Matxafka Sayniska, Metrodome ama Mall of America, oo la yiraahdo wax yar. Guud ahaan shaqaalaha ayaa qorsheeya, fikradaha ardayda ayaa la dhiiri gelinayaa inta sanad dugsiyeedku socdo. Taageerada shaqaalaha ayaa loo heli karaa ardayda markay ku dhex jiraan bulshada dhexdeeda si loo hubiyo dibedda guul.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045