Madadaalada iyo Waqtiga firaaqada

Hawlaha loogu talagalay ardayda ku-saleysan bulshada waxaa qorsheeya ardayga loo qoondeeyay guddiga / madadaalada. Hawlaha waxaa loo xushay inay matalaan xaaladaha qaangaarka madaxbannaan. Caadi ahaan waxaa jira labo howleed usbuuc kasta oo ardayda siinaya ikhtiyaar ku saleysan waxyaabaha ay doorbidayaan. Ardaydu waxay iska qoraan waxqabadka ay rabaan inay sahamiyaan. Hawlaha waxaa loo qorsheeyay si horumarsan si loo suurogeliyo kaqeybgal badan. Taageerada shaqaalaha waxay bixisaa xulashooyin kaladuwan haddii kooxdu ay rabto inay kala qaybiso oo ay sahamiso fursadaha kale ee ka jira halka loo doortay bulshada dhexdeeda. Kharashaadka waxqabadka waxay kuxirantahay doorashada laakiin waxaa loo hayaa ugu yaraan. Baxitaano lacag la’aan ah ayaa si joogto ah loo baaraa sidoo kale.

Hawlaha loogu talagalay ardayda ku saleysan Xarunta waxaa ku jiri kara Bowling, jimicsiga, xafladaha ciidaha, ama dibad u bixida koox weyn madxafka sayniska, Metrodome ama Mall of America, in la magacaabo dhowr. Guud ahaan waxaa qorsheeya shaqaalaha, fikrada ardayda ayaa lagu dhiirigeliyaa sida sanad dugsiyeedku u socdo. Taageerada shaqaalaha ayaa loo heli karaa ardayda markii ay bulshada dhex joogaan si loo hubiyo guushii laga gaadhay.


Xiriir

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045