Kheyraadka

Buug-gacmeedka Waalidka-Ardayga


Macluumaad muhiim ah oo loogu talagalay waalidiinta, oo ay weheliso qaybta Xuquuqda iyo Waajibaadka Ardayga.

Wax dheeri ah baro

Foomka Oggolaanshaha Caafimaadka


Soo degso Foomka Oggolaanshaha haddii ardaygaagu qaadanayo wax dawooyin ah inta lagu jiro maalinta dugsiga.

Wax dheeri ah baro

Oggolaanshaha siideynta


Soo degso haddii aad u baahan tahay Shaqaalaha Kala-guurka ah si aad ula xiriirto hay'ad dibadda ka ah ardaygaaga.

Wax dheeri ah baro

Kheyraadka loogu talagalay Ardayda Qalin-jabisa


Kheyraadka bulshada si looga caawiyo u gudbida adeegyada dadka waaweyn.

Wax dheeri ah baro

Mashruuca SOAR


Mashruuca SOAR waa barnaamij waxbarashadda bulshada, oo ay taageerayaan Hopkins, Minnetonka, St. Louis Park iyo Degmooyinka Iskuulka Wayzata. Si kastaba ha noqotee, maahan inaad ku noolaatid aagaggaas, si aad uga qeybgashid barnaamijka Mashruuca SOAR.

Wax dheeri ah baro

Joog Liiska Hubinta Guriga


U soo degso foomkan Qalabka Baadhitaanka Calaamadaha Calaamadaha Hargabka-u eg.

Wax dheeri ah baro

Habka Xiritaanka Xaaladda Degdegga ah


Warbixin ku saabsan qaababka loo xirayo hawada darteed.

Wax dheeri ah baro

Joojinta Cusboonaysiinta


Cusboonaysiinta maalinlaha ah ee jadwalka basaska Kala-guurka.

Wax dheeri ah baro