e-Barashada

Qorshaha E-Learning Clear Springs Elementary School

Laga bilaabo Abriil 6, 2020

Tilmaamaha ardayda fasalada 4-5 waxaa lagu bixin doonaa ugu horreyn iyadoo la adeegsanayo ipad-yada iyo barnaamijka cilmiga degmada. Ardayda dhigata Fasalada K-3 Seesaw iyo aalado kale oo wata kombuyuutarro guriga lagu haysto. Tani macnaheedu maaha inay ardaydu ku sii jiri doonaan tiknoolajiyad dhan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku dheelitirnaan waqtiga oo ku saabsan Schoology oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka loo dhiibo tiknoolajiyad la'aan.

Degmadu waxay leedahay khibrad ballaadhan oo ay ku bixiso barashada khadka tooska ah iyada oo loo marayo barnaamijka Tonka Online, Barnaamijka Dugsiyada Sare ee Minnetonka.

Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardaydu ku qaadan lahaayeen dugsiga waxayna qorsheynayaan inay yeeshaan nasashooyin isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta iskuulka ay lahaan lahaayeen haddii ay ku jiraan dugsiga.

Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska Springs Clear

Dugsiga Hoose ee Clear Springs wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato ku qabtid barashada elektaroonigga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)

Ilaa daqiiqad cusbooneysiinta jawaabta ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee jawaabta coronavirus (COVID-19), e-Learning iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo degelkeenna gaarka ah.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)