Fogaanshaha Deephaven

MARKA: orodka Midabka D4D waxaa la qabanayaa Sabtida, Sebtember 21, 2019. Is-qoriddu waa 8-da aroornimo, oo bilowga socodka / orodka 9-ka aroornimo midabka midabada 10:00 aroornimo. Dhacdadu waxay socotaa illaa 10:30 aroornimo

HALKAN: Ku kulan garoonka Deephaven garoonka ciyaarta. Wadada ayaa lagu calaamadin doonaa agagaarka ciyaarta, wadada, iyo dariiqa xaafadaha la calaamadeeyay. Gawaarida la dhigto way xadidan tahay, sidaa darteed fadlan soco, orod, baaskiil ama gaari-wadid. 

MAXAY: Si kor loogu qaado caafimaadka iyo fayo-qabka ee dugsiga iyo bulshada dhexdeeda iyo inaan lacag ku aruurino barnaamijyadeenna badan ee dugsiga quruxda badan! Ku-deeqidda soo dhaweyn!

SAXIIXA: Diiwaangelinta ayaa hadda furan! Is- qoritaanka bogga www.DeephavenPTA.MembershipToolkit.com bogga Is-qoritaanka. $ 25 qofkiiba, $ 100 qoyskiiba.

SU'AAL: Fadlan la xiriir Tanya Streifel .

Sawirro laga soo qaaday orodka Midab D4D ee la soo dhaafay