Macluumaad

Ujeedada PTA waxay noqon doontaa:

  1. In kor loo qaado lana xoojiyo waxbarashada ardayda dhigata Dugsiga Hoose ee Deephaven, lana kordhiyo lana kobciyo fursadaha waxbarasho ee dhammaan ardayda Dugsiyada Hoose ee Deephaven.
  2. Si kor loogu qaado wada xiriirka furan iyo iskaashiga u dhexeeya maamulka hoose ee Deephaven iyo shaqaalaha, waalidiinta, iyo bulshada
  3. Si loo bixiyo caawimaad iskaa wax u qabso ah macalimiinta iyo xubnaha kale ee shaqaalaha Si loo kordhiyo manhajka farshaxanka dhaqanka ee Dugsiga Hoose ee Deephaven loona kordhiyo ka warqabka dhaqanka ardayda.
  4. Si loo helo lacag lagu sii horumariyo loona taageero ujeedooyinka ku xusan Xeerka 1 (a) - (d)

Ku soo biir

Deephaven PTA waxay xubnaha siisaa cod xoogan oo ku hadlaya magaca caruurta oo dhan waxayna siiyaan waalidiinta aalado ka caawiya caruurtooda inay noqdaan arday guuleysta. Khidmadaha xubinnimadu waxay gacan ka geystaan himiladdan waxayna bixiyaan fursado lagu codeeyo arrimaha dugsiga ee muhiimka ah shirarka billaha ah. Buuxi Foomka Xubinnimada oo boosto ugu dir:

Deephaven PTA
PO Box 618
Excelsior, MN 55331