Macluumaadka

Ujeedada PTA waa inay:

  1. Si kor loogu qaado loona kobciyo waxbarashada ardayda Dugsiga Hoose Deephaven, iyo in la ballaariyo oo la xoojiyo fursadaha waxbarasho ee dhammaan ardayda Dugsiga Hoose Deephaven.
  2. Si kor loogu qaado wada-xiriirka furan iyo iskaashiga u dhexeeya maamulka Dugsiga Hoose ee Deephaven iyo shaqaalaha, waalidiinta, iyo bulshada
  3. Si loo bixiyo caawinaad iskaa wax u qabso ah macallimiinta iyo xubnaha kale ee shaqaalaha
  4. In la aruuriyo lacag lagu horumarinayo laguna taageerayo ujeedooyinka ku xusan Xeerka 1 (a) - (d)

Ku biir

Deephaven PTA wuxuu siiyaa xubnahan cod xoog leh oo ku hadla magaca carruurta oo dhan wuxuuna siiyaa aalad waalidiinta loogu talagalay inay carruurtooda ka caawiyaan inay noqdaan arday guuleysta. Mushaarka xubinimadu waxay gacan ka geystaan himiladaan waxayna bixiyaan fursado ay ku codeeyaan arrimaha iskuulka muhiimka ah ee shirarka billaha ah. Buuxi Foomka Xubinnimada oo u dir:

Deephaven PTA
Sanduuqa PO 618
Ka sareeya, MN 55331