Buug-gacmeedka Waalidka

Qoyska Qaaliga ah ee Dugsiga Hoose:

Ujeeddada buug-gacmeedkan ayaa ah in la siiyo tixraac loogu talagalay waalidiinta iyo ardayda oo ku saabsan siyaasadaha guud, macluumaadka iyo dhacdooyinka ka dhaca dugsigeenna. Waxaan rajaynayaa in adiga iyo ilmahaaguba aad si taxaddar leh u aqrisan doontaan. Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinayaa inaad si joogto ah ula tashato degelkeenna iskuulka wixii macluumaad ah ee ku saabsan dhacdooyinka gaarka ah iyo guulaha la gaarey.

Waxaan rajeyneynaa inaan ku siino cunuggaaga waayo-aragnimo waxbarasho oo sare Dugsiga Hoose ee Excelsior. Waxaan rajeynayaa inaad dareentid sharaf iyo lahaansho barnaamijyada aan bixinno sanadkan. Tacliintu waa dadaal iskaashi oo u dhexeeya shaqaalaha, waalidka iyo ilmaha. Fadlan ku firfircoonow inaad wax ka bedesho nolosha ilmahaaga adoo ka qayb qaadanaya. Weydii su'aalo, u imow dhacdooyinka oo tus ilmahaaga dugsiga iyo arrimaha waxbarashaduba!

Stacy DeCorsey

Maamulaha