Buug-gacmeedka waalidiinta

Qoyska Dugsiga Hoose ee Qaaliga ah:

Ujeeddada buug-gacmeedkani waa in loo bixiyo tixraac loogu talagalay waalidiinta iyo ardayda ee ku saabsan xeerarka guud, macluumaadka iyo dhacdooyinka ka dhaca dugsigeenna. Waxaan rajeynayaa in adiga iyo ilmahaagaba aad si taxaddar leh u aqrin doontaan. Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinayaa inaad si joogto ah ula tashato websaydhka dugsiga ee macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan dhacdooyinka gaarka ah iyo guulaha.

Waxaan sugeynaa inaan siino cunuggaaga khibrad waxbarasho oo aad u wanaagsan dugsiga sare ee Excelsior Elementary. Waxaan rajeynayaa inaad dareento sharaf iyo lahaansho barnaamijyada aan bixino sanadkaan. Waxbarashadu waa dadaal iskaashi ah oo u dhexeeya shaqaalaha, waalidka iyo ilmaha. Fadlan firfircoonow inaad wax ka beddesho nolosha cunuggaaga adiga oo ku lug leh. Weydii su'aalo, kaalay dhacdooyinka oo tus cunuggaaga dugsiga iyo arrimaha waxbarashada!

Stacy DeCorsey

Maamule