Daabacaadda Buluugga ah

Ilmahaagu wuxuu noqon karaa qoraa!

Dugsiga Hoose ee Xiisaha leh wuxuu ku faraxsan yahay inuu bilaabo sannad kale oo ah Daabacaadda 'Blue Jay' ! Ardayda saddexaad ee fasalka shanaad waxaa lagu casuumay inay qoraan sheekooyin ka baxsan maalin dugsiyeedkooda caadiga ah, kuwaa oo ka sarreeya kana baxsan manhajka fasalka / meeleynta fasalka.

Xilliga kama dambaysta ah (ee saddex) ugu dambaynta taariikhda gudbinta sheeko waa Arbaco, Abriil 8, 2020. Kaqeybgalayaasha iyo waalidkood waxaa sidoo kale lagu casuumay xafladda quraacda ee ugu dambeysa ee sanad dugsiyeedka 2019-2020, Talaadada, 5-ta May, 2020 laga bilaabo 8- 9 subaxnimo, qolka Mr. Gotz. Sheekooyinka waxaa lagu soo gudbin karaa Ingiriis ama Shiinaha. Waxaan weydiisanaynaa in ardayda ay ku xadidaan soo gudbinta labo sheeko halkii ugu dambeysa ee la soo gudbiyo. Daboolida buugga waxaa loo gudbin karaa midab, laakiin qoraalka kale oo dhan wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid madow & caddaan.

Taariikhaha Soo gudbinta Sheekada
  • Nofeembar 13, 2019
  • Febraayo 12, 2020
  • Abriil 8, 2020
Taariikhooyinka quraacda quraacda

10-ka Diseembar, 2019
3-Mar-2020
5-May-2020

* Dhamaan xafladaha quraacda waxaa la qabtaa 8 ilaa 9 am, waalidiintana waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qeybgalaan.

Liiska Hubinta Qoraaga
  1. Qaab dukumentigaaga ( Tilmaamaha Qaab- dhismeedka )
  2. Qor oo tafatiran sheekadaada
  3. Qor taariikh nololeedkaaga "Qoraaga qoraaga", oo ku dheji dhamaadka sheekadaada
  4. Abuur oo baar sawirka daboolka oo geli bogga koowaad ee sheekada adoo isticmaalaya tilmaamaha qaabaynta
  5. U soo dir sheekadaada BlueJayAuthors@gmail.com (Ku dar: Sheeko, Ku Saabsan Qoraaga & Farshaxanka Farshaxan)
Kheyraadka