Dugsi sare

Waxqabadyada Ardayda

Wax dheeri ah baro