E-Barashada

Maaddaama ay sii kordhayaan kiisaska COVID ee Minnetonka iyo bulshooyinka ku xeeran, iyo caqabadaha ka jira xagga shaqaaleynta karantiillada iyo jirrooyinka ku soo boodaya meel ka baxsan dugsiga, Degmadu waxay u gudubtay barashada elektaroonigga ah oo dhammaystiran illaa ay wax ka hagaagayaan.

Hoggaanka degmadu waxay la socdaan xaaladda waxayna waalidiinta siin doonaan ogeysiis badan intii suurtagal ah haddii taariikhdaas ay u baahan tahay in la beddelo.

fiiri qaabka waxbarida elektaroonigga ah

Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska MHS

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato kala kulantid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.

Kheyraadka

Ogsoonow: Ma jiro liistada sahayda dugsiga ee dugsiga sare. Ardaydu waxay go'aansan karaan qalabka ay ugu baahan yihiin barashada iyo abaabulka. Inta badan shaqada iskuulka waxaa lagu keydin doonaa si dijitaal ah ipadka ipadka. Ardaydu waxay jeclaan karaan inay qaataan stylus si ay u qaataan qoraal. Laptops shaqsiyeed waa la soo dhaweynayaa, laakiin looma baahna. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa Ipad.


Coronavirus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ilaa daqiiqadaha cusboonaysiinta jawaabta ee iskuulada Dadweynaha Minnetonka ee coronavirus (COVID-19), e-barashada iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo websaydhkeena gaarka ah.

Coronavirus (COVID-19) Qorshe Jawaab


Su'aalo

Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama ra'yi ah oo ku saabsan waxkasta oo la xiriira dugsiga, fadlan halkan ugu gudbi.

Aynu wada hadalno

Waxqabadka Ardayda