e-Barashada

Qorshaha e-Barashada ee Dugsiga Sare Minnetonka

Wuxuu dhaqan galay Abriil 6, 2020

Tilmaanta ardayda MHS waxaa marka hore lagu bixin doonaa iyada oo la adeegsanayo iPads iyo barnaamijka barnaamijka Degmadda ee Degmadda. Degmadu waxay leedahay waayo-aragnimo balaaran oo ku saabsan bixinta tilmaamaha iyada oo loo sii marayo Tonka Online, barnaamijka e-learning ee Dugsiyada Sare ee Minnetonka.

Tan macnaheedu maahan inay ardaydu joogi doonaan teknolojiyadda dhammaan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku-dheelitir waqti xagga Schoology ah oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka la siinayo iyada oo aan lahayn teknolojiyad.  

  • Ardeydu waxay horeyba u haystaan iPads ay adeegsadaan maalin walba, waxayna aad u yaqaanaan isticmaalkooda tilmaamaha iyo sameynta shaqada iskuulka.  
  • Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardayda ay ku haysan lahaayeen dugsiga oo waxay qorsheynayaan sidii ay ku qaadan lahaayeen fasaxyo isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta dugsiga ay heli lahaayeen haddii dugsiga lagu jiro.
  • Ardayda horay u marinka waxbarasho ku barta Tonka Online ama barnaamijyada kale ee tooska ah, qaabkan tilmaamtu kama duwanaan doono.

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee loogu talagalay Qoysaska MHS

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu halkan u joogaa inuu caawiyo haddii aad dhib ku qabtid barashada e-barashada. Fadlan dib u eeg su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee hoose, kuwaa oo ka jawaabi doona inta badan su'aalahaaga.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ilaa daqiiqadaha cusboonaysiinta jawaabta ee iskuulada Dadweynaha Minnetonka ee coronavirus (COVID-19), e-Barashada iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo websaydhkeena gaarka ah.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ardayda MHS