Qaabka Tilmaamaha Hadda

Gudoomiyuhu wuxuu u ogolaanayaa shaqsiyan wax barasho shuruud la badalay oo ku saabsan fogeynta bulshada iyo iyadoo aan la xadidneyn isticmaalka 50% ama ka yar awoodaha fasalka ee ardayda da'da dugsiga hoose.

Ardayda waxaa lasiin doonaa fursado keliya oo ah barashada elektarooniga ah illaa iyo inta iyaga ama waalidkood ay dooranayaan ikhtiyaarka sannadkan.

Soo Degso Buugga Ciyaaraha / Waalidka ee MHS

Arag tusaalaha tilmaamaha hadda jira Websaydhka

Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska MHS

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato kala kulantid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.

Kheyraadka

Ogsoonow: Ma jiro liistada sahayda dugsiga ee dugsiga sare. Ardaydu waxay go'aansan karaan qalabka ay ugu baahan yihiin barashada iyo abaabulka. Inta badan shaqada iskuulka waxaa lagu keydin doonaa si dijitaal ah ipadka ipadka. Ardaydu waxay jeclaan karaan inay sitaan stylus si ay qoraal ugu qaataan. Laptops shaqsiyeed waa la soo dhaweynayaa, laakiin looma baahna. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa Ipad.


Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)

Ilaa daqiiqad cusbooneysiinta jawaabta ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee jawaabta coronavirus (COVID-19), e-Learning iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo degelkeenna gaarka ah.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)


Su'aalaha

Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama faallooyin ah oo ku saabsan wax kasta oo dib ugu la xiriira dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.

Aynu wada hadalno

Waxqabadyada Ardayda